-- annonse --
Trenerutvikling
NYE KURS: NFF skal i gang med nye kull som tilbys høyere trenerutdanning i 2017. Her fra samling i Trondheim for det pågående UEFA A-lisenskurset, med Kjetil Ruthford Pedersen i gang med praksis. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

 Søknadsfrist for alle tre kursene er 1. april. Se under for nærmere beskrivelse av de ulike tilbudene til høyere trenerutdanning som skal kjøres i gang dette året.

UEFA B-lisens

Under forutsetning av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, vil det i 2017 bli arrangert sju kurs på ulike steder i Norge med maks. 24 deltakere pr. kurs.
  Opptakskrav er gjennomført Trener 1/NFF C-lisens kurs, med minst ett års utdanning etter C-lisens kurset og gjennomført forkurs med minst 20 poeng.
  Etter gjennomgått kurs skal en deltaker kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball, og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet og gi fornuftig veiledning.
  Kurset innledes med en ukes sammenhengende kurs med hovedvekt på praksis. Hver trener er i aksjon på treningsfeltet nesten hver dag. Det øves mest i ulike spillsituasjoner, der treneren skal organisere og lede aktiviteten, samt veilede ut fra avgrensede spill- og ferdighetsmomenter. I tillegg til praksis jobbes det mye i grupper, der en planlegger og evaluerer treningsøkter. Gjennom forelesninger og diskusjoner får du også mye annen læring.
  Deltakerne får deretter en skriftlig oppgave, med varighet to-tre måneder, med besvarelse av sentrale spørsmål innenfor fotball. Til slutt blir det ny fellessamling, med hovedvekt på praksis.
Mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema på fotball.no

UEFA A-lisens

UEFA A-lisenskurset gir den nest høyeste trenerutdanningen. Målgruppa er trenere som preger/kan komme til å prege norsk toppfotball i årene som kommer, enten som hovedtrener, assistenttrener, spillerutvikler eller keepertrener. Det er ingen forutsetning å være i toppklubb i dag.

Absolutte opptakskrav:
• Innehaver av gyldig UEFA B-lisens, med minimum 20 poeng på både teori og praksis.
• Minimum ett års trenererfaring etter gjennomført UEFA B-lisens.
• Aktiv som trener pr i dag, med spillergruppe fra 15 år og oppover. Dersom du ikke har lagsansvar, men er spillerutvikler eller assistenttrener, kreves det at du i perioder av kurset vil måtte ha hovedansvar.

Gjennomføring:
• Den første samlingen (6 dager) har hovedvekt på praksis på treningsfeltet. Planlegging og gjennomføring av treninger ut fra tema og momenter. Det å se fotball i et helhetlig perspektiv, det å kunne lære bort og «treneren som leder» er viktigste temaer.
• Mellomfasearbeidet mellom første og andre samling er todelt. Et selvstudium over ½ år starter med valg av tema og problemstilling. Oppgavens problemstilling og metode velges ut fra deltakerens interessefelt. Problemstilling godkjennes og veileder oppnevnes. Veileder skal følge opp gangen i den skriftlige besvarelsen. I tillegg skal kursdeltakeren – på hjemmebane – gjennomføre "Mitt lag i trening og kamp", herunder forberedelser og inngang, gjennomføring og evaluering. Veileder er fysisk til stede. Deltakerne er også til stede når en annen deltaker gjennomfører «Mitt lag i trening og kamp».
• Samling 2 vil foregå over 6 dager, der fokuset vil ligge på:
-Mer praksis
-Hovedtreneren og den strukturelle dimensjonen, sett i forhold til spill- og kampdimensjonen
-Treneren som leder
-Etterarbeid og presentasjon av "Mitt lag i trening og kamp"
-Hverdagen i toppklubb
-Fysisk trening spesifikt for fotball
• En avslutningsdel (4 dager) som består av en redegjørelse for den skriftlige oppgaven, samt fotballfaglige diskusjoner knyttet til oppgavene. I tillegg behandles enkelte andre temaer.
  Autorisasjon som UEFA A-lisenstrener blir gitt til deltakere som består alle tre delene av kurset (praksis, «Mitt lag i trening og kamp» og skriftlig selvstudium).
Mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema på fotball.no

NFF Keepertrener A-lisens

En lisensiert Keepertrener A-lisens skal ha god nok faglig og pedagogisk innsikt, praktisk fotballerfaring og personlighet til å trene keepere i utviklingsalder og på seniornivå i bredde og topp. Keepertrener A-lisens skal kunne skolere talentfulle keepere både i en helhetlig sammenheng og på detaljnivå. Han/hun skal også kunne veilede og instruere lag/lagdeler i samhandling med keeper, i et tett samarbeid med det øvrige trenerteamet.
  Opptakskrav på kurset er solid erfaring som keepertrener og praktisk spillererfaring på akseptabelt nivå. Det kreves også gyldig NFF C-lisensog at treneren har gjennomført keepertrener C-lisens og B-lisens (tidligere keepertrenerkurs 1 og 2).

Gjennomføring:
• Kurset (femdagerskurs) består av praksis og treningsledelse samt forelesninger og fagdiskusjoner ut fra sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger. Samlingen vil ha fokus på den individuelle og relasjonelle dimensjonen av ferdighetsbegrepet. Ellers vil de andre ferdighetsdimensjonene (den strukturelle og spill- og kampdimensjonen) stå sentralt, samtidig som fokuset rettes mot de ulike støttefunksjonene.
  Et utvalg fotballfaglige temaområder presenteres også med henblikk på valg av problemstilling til en skriftlig oppgave. En skriftlig besvarelse om et valgt keeperfaglig tema skal leveres tre måneder etter kursslutt, innen 1.12.  Autorisasjon som Keepertrener A-lisens blir gitt de deltakerne som gjennomfører kurset og leverer skriftlig oppgave til bestått.
Mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema på fotball.no

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --