-- annonse --
Trenerutvikling
ROLLEMODELL: Stå frem som en god rollemodell, se ut som en trener, opptre som en trener, fra UEFA B-kurset Trondheim 2017. Foto: REIDAR SCHJEI
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

I kjølvannet etter den "Sjokkerende treneroppførsel" vi fikk servert på en video av en trener som angrep en dommer, er det på tide å repetere en artikkel som NFF ga ut med tittelen Trenervett  i 2013.
Her tar vi med de vikigste hovepunktene som du kan lese i sin helhet i til slutt i denne arikkelen.

Målet for trenerne må være å skape gode opplevelser for flest mulig før,under og etter treninger og kamper. Fotballkampen er ukas høydepunkt for mange. Her skal det måles krefter mot andre lag. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene. Seire, uavgjort og tap om hverandre.
  Men … for noen spillere og lag knyttes kampen til mindre gode opplevelser, slik som store tap, store seire, lite spilletid, mye kjeft. Dette øker ikke motivasjonen til å gå på ei ny treningsuke. Og det gir heller ikke utvikling.

solskjaer grasrottreneren foto svein graffRollemodell som topptrener Ole Gunnar Solskjær Foto SVEIN GRAFF

Treneren har ansvar som rollemodell

Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes – indirekte – av oss så tenk gjennom og etterlev disse fire punktene:

 1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
 2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
 3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og begges supportere.
 4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

"Det er mange trenere som trur at den beste coachinga er å rope mest mulig under kampens gang. Ofte gjøres alle valg «fra sidelinja». Spillerne blir usikre og forvirrede av en slik type coaching. Under kamp skal vi trenere forsterke gode valg og god utførelse. På treningene kan det selvsagt veiledes. Den gode treneren velger i tillegg øvelser som gir læring av seg selv i spillet."
 
Jarl Torske, 402 kamper som spiller for Sunndal IL, 320 landskamper som trener.

Ikke oppfør oss som klovner

Vi er trenere er den viktigste påvirkningsfaktoren for et godt kampklima. «Alt det gode kommer fra benken – alt trøbbel kommer fra benken», følgelig har vi som trenere ansvar for mye mer enn bare oss selv. Vi lar oss fort rive med. Det er helt naturlig. Men har vi gått igjennom ulike scenarioer i hodet i forkant, unngår vi å oppføre oss som klovner eller tullinger, men forblir gode rollemodeller.

Her bør en vel skytte inn at topptrenere er også rollemodeller for mange trenere i barne- og ungdomsfotballen. De bør vel se seg selv i speilet enkelte ganger og stille seg spørsmålet, er jeg en god rollemodell ved min opptreden?

Fair Play

Fair play-møtet, premissene legges før kampen

Å være klok når det stormer, er vanskelig. Fotballen er den klart største idretten i Norge. Vi har flest aktive, også blant jentene. Vi har flest klubber, flest trenere, flest lagledere og er størst i frivillighet. Når vi er størst, har vi også flest som opptrer som dårlige pedagoger.

Med dårlige pedagoger menes trenere som:

 • ikke bryr seg om fair play og at alle er like mye verdt
 • ikke gjør dommeren god
 • ikke følger regelverket
 • ikke bruker alle spillere mest mulig
 • ikke ser verdien av jevne kamper
 • presser høyt ved igangsetting
 • kun verdsetter seier og ikke gode forsøk i spillsituasjonen
 • kun er opptatt av hva spillerne skulle ha gjort
 • kjefter og smeller
 • ikke forstår sin rolle som klimaskaper fra benken
 • ikke forstår at han eller hun er en rollemodell for andre

Vår fremste oppgave er å være gode pedagoger selv – også når det koker på eller rundt banen. Og når det koker, skal vi telle til ti – inni oss – for så å tenke, delvis nedkjølt: hvordan virker vi utenifra? Med det utgangspunktet skal vi være med på å lage jevne kamper i ei god ramme for både laget vårt og for motstanderne.

Ungdomsfotballen – midt mellom lek og alvor

Så tilbake til hverdagen, ungdomsfotballen: Går det an at ungdomstrenerne leder an i god oppførsel på og utenfor banen, til tross for et intenst ønske om å vinne kampen?

Nettopp her vil et Fair play-møte mellom de to «benkene» og dommeren i forkant være et godt virkemiddel for å koble inn hjernen før kampen og i kampens hete:

 • Hvordan skal benken opptre ved feilaktige dommeravgjørelser?
 • Hvordan skal benken opptre når vår spiller blir tatt hardt?
 • Hvordan skal benken opptre når våre spillere bryter spillereglene?
 • Hvordan skal benkene oppføre seg overfor hverandre?

Ansvar for norsk fotballs omdømme og utvikling

Trenerne er viktige brikker, de skal sørge for en trygghets- og mestringsarena for våre jenter og gutter i hverdagen. De skal vise – i handling – at alle er like mye verdt, til og med motstanderlaget. Fair play-møtet – gir oss en skikkelig fotballfest! I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen.

Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende. Viser vi kunnskap, kombinert med klokskap i praksis, blir Fair play-hilsen og Handshake for Peace etter hver kamp en manifestasjon på at alle er like mye verdt. Hvis ikke er det ingenting verdt.

Jeg er selv min beste og verste trener. Det handler om at trenere i barne- og ungdomsfotball har sin viktigste egenskap i selvregulering og evaluering. Var jeg god i dag? Gjorde jeg det jeg hadde tenkt? Så jeg alle? Om ikke annet så er et blikk, et blunk, et klapp på skulderen nok.

Min verden vil aldri bli den samme som spillernes. Jeg er mindre sårbar fordi jeg er voksen. Jeg har mindre tid fordi jeg jobber ved siden av. Jeg har mindre innlevelse i aktiviteten fordi jeg står på sidelinjen. Jeg har mindre forståelse for en feilpasning, fordi jeg ville slått den bedre selv.
  Har jeg mindre aksept for alt dette, er jeg ute å kjøre som trener.
  Jeg vil ikke være mindre, men større, gjennom å skape trygghet, støtte, inspirere, bygge opp og ufarliggjøre. Jeg ønsker å være større, gjennom en større og lengre tanke, ikke gjennom det kortsiktige resultatet. Dette er øving for noe som skal gi resultater senere i livet. Det er en bit av et stort puslespill. Jeg legger en brikke, som skal hjelpe spillerne til å legge resten, fordi jeg la en viktig brikke først.
 
Stig Inge Bjørnebye

• Her kan du lese hele NFF sin artikkel og 100 svar fra landslagspillere om oppleveslen av trenerrollen. 

 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --