-- annonse --
Trenerutdanning
CUPFINALESEMINARET: Cupfinaleseminaret er en viktig arena for etterutdanning – med både teori og praksis. Her er tidligere Manchester United-keepertrener Eric Steele i aksjon under seminaret 2015. Foto: IVAR THORESEN
Gjest
Av Teddy Moen og Ivar Thoresen

Gjennom visjonen om «Det store trenerløftet» besluttet Norges Fotballforbund i 2013 å styrke etterutdanningen av den store gruppen av UEFA B-lisens eller Trener-II/C-trenere i norsk fotball. Siden 70-tallet er det utdannet flere tusen trenere med denne statusen, og fra og med 2014 har målgruppen fått tilbud om etterutdanning (EtU).
   – Alle som har trenerutdanning på dette nivået må ha skaffet seg minimum 20 timers etterutdanning innen utgangen av 2016. Dersom dette ikke er gjort, vil treneren miste sin lisens. Lisensen kan imidlertid fås tilbake når etterutdanning er fullført, forteller Treneransvarlig for UEFA A- og B-lisens i NFF, Dag Riisnæs.

20 timer

For å få oppgradert samt oppnå godkjenning av UEFA B-lisens for tre nye år, må trener-II/C-trenerkandidater sørge for å skaffe til veie 20 timer med etterutdanning. Det betyr deltakelse på tiltak som har godkjent status som EtU-tiltak. Noen tiltak gir 20 timer, mens andre gir 10 timer.
  -I 2014 og 2015 var kravet at minst ett av disse tiltakene var obligatorisk gjennom deltakelse på en regional trenersamling. Dette er ett krav som NFF nå er gått bort fra. Riisnæs formidler at man fortsatt må ha 20 timer totalt, men at de holder at disse tiltakene er godkjent av NFF sentralt. Altså er ingen tiltak obligatoriske.
  -Litt av kritikken mot innføringen av EtU på dette nivået, var at det var vanskelig for mange trenere å finne tid, ressurser samt reise langt for å få godkjent en regional samling. Ved å ta bort denne barrieren, håper vi at flere UEFA B-trenere samt Trener-II/C-kurs trenere, vil melde seg på de godkjente tiltakene for å få nok timer.

Treneren selv må ta initiativet 

UEFA B-lisens gis for tre år av gangen, og det betyr at trenere må inn for å skaffe seg 20 timer med etterutdanning (EtU) hvert tredje år, skal man opprettholde lisensen.
  Men ansvaret for å få dette registrert og dermed godkjent av NFF, ligger på treneren selv:
  -Når treneren har gjennomført sine 20 timer, må man selv melde dette inn til sin lokale fotballkrets. Kretsene vil så sørge for at opplysningene blir oversendt NFF sentralt, som godkjenner dette og får dette på plass i en database. Dag Riisnæs er sikker på at disse rutinene vil gå seg til de kommende årene, men ber trenerne om å være litt tålmodige.
  - Det er også viktig å presisere at man først melder inn sine godkjente kurs, det året hvor trenerlisensen utgår.  Deretter vil man få tilsendt ett nytt bevis på at man har UEFA B-lisens for tre nye år. Og for «gamle» Trener-II/C- kurs trenere, vil de bli oppgradert til en UEFA B-lisens.

– Hvem behøver ikke å gjennomføre etterutdanning?
  – Vi trenger å få til ett stort løft fremover for å få oppgradert trenere på dette nivået, forteller Riisnæs. Tallene for 2014, 2015 og 2016 har ikke vært så gode som vi hadde håpet på, men vi tror justeringene her vil motivere flere til å søke mot etterutdanning.
  Han legger til at det for trenere som er tungt inne i krets på veiledersiden mot spillere og trenere, ikke behøver å gjennomføre etterutdanning.
  – Kretslagstrenere og veiledere på NFFS C-lisenskurs, er unntatt ordningen. Det samme vil være alle dem som gjennomfører enten kurset «NFF B-lisens Spillerutvikling» eller «NFFs Trenerutviklerkurs».
  – Men jeg minner på at disse trenerne i likhet med alle andre må sende inn dokumentasjon til kretsen sin det året de behøver å fornye lisensen sin.

NFF-godkjente tiltak for 10 timer etterutdanning (2017):

 • Cupfinaleseminaret (Ordinært seminar, 2 dager), 1.-2.desember, 10 timer
 • Tiltak ifm. landsdelssamlinger for 14-15-åringer, 10 timer
 • Rogaland FKs årlige trenerseminar, 13.-15.januar, 10 timer
 • Sogn og Fjordane FKs årlige miljøhelg, høsten, 10 timer
 • Hålogaland FKs seminar «Avspark 2017», 14.-15.januar, 10 timer
 • Fotballseminar i Bodø, 10 timer
 • Finnmark FKs trenersamling, oktober, 10 timer
 • Eggens Trenerskole i Trøndelag, 18.-20.august, 10 timer
 • Trøndersk fotballseminar, november, 10 timer
 • Nordisk trenerkonferanse, Gøteborg, 27.-29.januar, 10 timer
 • Andre godkjente seminarer (arrangør av et relevant seminar kan søke NFF om godkjenning som etterutdanningstiltak)

Deltakelse på samme seminar to ganger er godkjent (godkjent), og gir da 20 timer totalt.

NFF-godkjente tiltak for 20 timer etterutdanning:

 • Trenerveilederkurset til Oslo FK, 20 timer
 • «Drømmetreneren» i regi av Sunnmøre FK, 20 timer
 • Deltakelse i Hordaland FKs talenttrenerprosjekt, 20 timer
 • Deltakelse i Akershus FKs prosjekt Trenertalent/Trenerveileder, 20 timer
 • Følge en turnering/samling for aldersbestemte landslag (rapport sendes kretsen som dokumentasjon), 20 timer
 • Studieturer i regi av fotballkretsene NFF
 • Studieturer i regi av Norsk Fotballtrenerforeningen (NFT)

Andre muligheter

 • Egne studieturer (rapport og program sendes respektive krets som dokumentasjon)

NB 1: En del tiltak som gjennomføres av private aktører vil også godkjennes. Arrangørene må da søke NFF om godkjenning i forkant.
NB 2: Kretslagstrenere og C-lisens-/Grasrottrenerveiledere behøver ikke etterutdanning. Det samme gjelder for de som tar utdanningstilbudet «NFF B Spillerutvikling» eller «NFF Trenerveilederen».
NB 3: Du melder inn fullført etterutdanning til kretsen, men ikke før det året lisensen din utløper.

Trenerforeningen har i 2014-2016 gjennomført en rekke regionale tiltak. Sammen med NFF og noen utvalgte kretser, vil foreningen planlegge for 1-2 regionale trenersamlinger i 2017.  Følg med på NFT og NFF sine nettsider/facebooksider for mer informasjon og påmeldinger.

-- annonse --