-- annonse --
Trenerutdanning
SØK NÅ: NFF har lyst ut årets UEFA A- og B-lisens kurs. Søknadsfrist for de to trenerutdanningene er 1. april. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Her følger mer informasjon om de to ulike trenerkursene som det nå kan søkes på.

UEFA B-lisens

Under forutsetning av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, vil det i 2018 bli arrangert seks kurs på ulike steder i Norge med maks. 24 deltakere pr. kurs – i Sandefjord, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Stavanger og Tromsø.
  Det er de best trenerne fra Trener I/C-lisens/NFF Grasrottreneren og fra forkurset som bør gå videre på UEFA B-lisens skriver NFF selv i retningslinjene for prioritering og uttak.
  – Den løpende evalueringen på NFF Grasrottreneren, samt praksisdelen på forkurset vil være de viktigste holdepunktene, heter det videre.
  Antall år med trenerpraksis betyr også en del, men NFF presiserer at det ikke bør telle foran en antatt mer spennende trener med kortere praksis.
  Etter gjennomgått kurs skal en deltaker kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball, og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet og gi fornuftig veiledning.
  Kurset innledes med en ukes sammenhengende kurs med hovedvekt på praksis. Hver trener er i aksjon på treningsfeltet nesten hver dag. Det øves i ulike spillsituasjoner, der treneren skal organisere og lede aktiviteten, samt veilede ut fra avgrensede spill- og ferdighetsmomenter. I tillegg til praksis jobbes det mye i grupper, der en planlegger og evaluerer treningsøkter. Gjennom forelesninger og diskusjoner får du også mye annen læring.
  Deltakerne får deretter en skriftlig oppgave, med varighet to-tre måneder, med besvarelse av sentrale spørsmål innenfor fotball. Til slutt blir det ny fellessamling, med hovedvekt på praksis.

Mer informasjon om kurset finner på fotball.no.
docxSøknadsskjema UEFA B-lisens finner du her.

UEFA A-lisens

UEFA A-lisens er det nest høyeste nivået i trenerutdanningen. Målgruppa er trenere som preger/kan komme til å prege norsk toppfotball i årene som kommer, enten som hovedtrener, assistenttrener, spillerutvikler eller keepertrener. Det er ingen forutsetning å være i toppklubb i dag.

Opptakskrav:

 • Innehaver av gyldig UEFA B-lisens, med minimum 20 poeng på både teori og praksis.
 • Minimum ett års trenererfaring etter gjennomført UEFA B-lisens.
 • Aktiv som trener pr i dag, med spillergruppe fra 15 år og oppover. Dersom du ikke har lagsansvar, men er spillerutvikler eller assistenttrener, kreves det at du i perioder av kurset vil måtte ha hovedansvar for et lag.

Gjennomføring:

 • Den første samlingen (6 dager) har hovedvekt på praksis på treningsfeltet. Planlegging og gjennomføring av treninger ut fra tema og momenter. Det å se fotball i et helhetlig perspektiv, det å kunne lære bort og «treneren som leder» er viktigste temaer.
 • Mellomfasearbeidet mellom første og andre samling er todelt. Et selvstudium over ½ år starter med valg av tema og problemstilling. Oppgavens problemstilling og metode velges ut fra deltakerens interessefelt. Problemstilling godkjennes og veileder oppnevnes. Veileder skal følge opp gangen i den skriftlige besvarelsen. I tillegg skal kursdeltakeren – på hjemmebane – gjennomføre "Mitt lag i trening og kamp", herunder forberedelser og inngang, gjennomføring og evaluering. Veileder er fysisk til stede. Deltakerne er også til stede når en annen deltaker gjennomfører «Mitt lag i trening og kamp».
 • Samling 2 vil foregå over 6 dager, der fokuset vil ligge på:
  -Mer praksis
  -Hovedtreneren og den strukturelle dimensjonen, sett i forhold til spill- og kampdimensjonen
  -Treneren som leder
  -Etterarbeid og presentasjon av "Mitt lag i trening og kamp"
  -Hverdagen i toppklubb
  -Fysisk trening spesifikt for fotball
 • En avslutningsdel (4 dager) som består av en redegjørelse for den skriftlige oppgaven, samt fotballfaglige diskusjoner knyttet til oppgavene. I tillegg behandles enkelte andre temaer.

  Autorisasjon som UEFA A-lisenstrener blir gitt til deltakere som består alle tre delene av kurset (praksis, «Mitt lag i trening og kamp» og skriftlig selvstudium).

Mer informasjon om kurset finner på fotball.no.
docxSøknadsskjema UEFA A-lisens finner du her.

• Les også: Utlysning UEFA A-lisens og UEFA B-lisens på fotball.no.

-- annonse --