-- annonse --
Trenerutdanning
GODKJENT TILTAK: Cupfinaleseminaret er en arenaen hvor det er mulig å skaffe seg påkrevd etterutdanning for å beholde trenerlisensen. Foto: Ivar Thoresen
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

For UEFA B-, A- og PRO stilles det krav til etterutdanning for at lisensen skal kunne fornyes. Dette i tråd med UEFAs krav. En trenerlisens er gyldig ut det året en fullførte utdanningen, samt for de tre neste årene. I løpet av den perioden må minst 20 timer etterutdanning være gjennomført. Dersom etterutdanning ikke gjøres, vil en ikke måtte ta hele utdanningen på nytt, men en vil heller ikke få fornyet lisens før de 20 timene er gjennomført.
Merk: Det stilles ikke krav om etterutdanning til utdannede NFF Grasrottrenere, men det er selvfølgelig like viktig for denne gruppen å holde kompetansen oppdatert.
Vi legger til at Cupfinaleseminaret er åpent også for Grasrottrenere. Cupfinaleseminaret er en av de viktigste arenaene for etteutdanning

Meld til kretsen

Når 20 timer etterutdanning er gjennomført, må treneren selv melde inn til sin lokale fotballkrets, inkludert dokumentasjon på deltakelse. Kretsene vil hvert år sørge for at opplysningene blir oversendt NFF sentralt, som så registrerer dette i en database. Merk at man kun melder inn etterutdanning det året lisensen utløper!
  – Kretslagstrenere og veiledere på NFF C-lisens/Grasrottreneren er unntatt ordningen. Det samme vil være alle dem som gjennomfører ett av de nye utdanningstilbudene «NFF B Spillerutvikling» eller «Trenerveilederen». Begge tilbudene er blitt markedsført og kommer for fullt i løpet av 2018. Men jeg minner om at disse trenerne også må sende inn dokumentasjon til kretsen det året de må fornye lisensen sin, sier Dag Riisnæs fagansvarlig NFF.

Godkjente etterutdanningstiltak for UEFA B-lisens

Det foreligger det en rekke etterutdanninsgtiltak som fører frem til 20 timer som er kravet.
• Les mer om det på fotball.no: Liste over etterutdanningstiltak.
• Les også: Etterutdanning av trenere

-- annonse --