-- annonse --
Spillerutvikling
UNIKT: Leder for samfunnsansvar i Strømsgodset, Lage Sofienlund, er hovedarkitekten bak det nye Godset-akademiet, et samarbeidsprosjekt med fotballkrets og ti lokale klubber for å styrke barnefotballen, og for å utdanne grasrottrener i lokalmiljøet. Foto: GODSET.NO
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Tanken bak konseptet er at profesjonelle trenerressurser fra Strømsgodset Toppfotball skal reise ut på besøk til lokale breddeklubber. Målet er å bidra til økt aktivitet i disse miljøene og utdanne flere grasrottrenere, noe som igjen fører til kompetanseheving.
  Godset-akademiet skal gjennomføres i lokalklubb hver 14. dag gjennom hele året, i første omgang hos ti utvalgte klubber i Drammen.
  Målgruppen er 6-12-åringer (1-7 klasse). Det vil ikke være noen form for selektering. Både jenter og gutter er velkommen og tilbudet skal være gratis for alle barn.
  Satsingen på Godset-akademiet innebærer samtidig at Strømsgodset vil fase ut egne til for aldersgruppa 6-12 år og heller prioritere å bruke ressursene til å styrke aktivitetene i barnas nærmiljø. Godset-akademiet er et samarbeid mellom Strømsgodset, NFF Buskerud og lokale breddeklubber.

Samfunnsansvar

–  I stedet for å hente spillere i dette alderssegmentet inn til tiltak arrangert av Strømsgodset Toppfotball på Gulskogen, vil vi heller reise ut til lokalklubbene i deres hverdag og bidra med det vi kan for å være med å skape best mulig aktivitet i hver enkelt klubb. Vi har landet på at den viktigste delen av et barns idrettsliv alltid vil foregå i barnets nærmiljø. I stedet for å trekke barna ut av dette miljøet velger vi nå å hjelpe klubbene med å skape enda mer og bedre nærmiljøaktivitet. Hvis fotballkretsen, lokalklubbene og Strømsgodset sammen kan bidra til å skape sterke og gode miljøer fylt av god aktivitet i barnas nærmiljø, så tror vi det vil føre til mindre frafall og flere fotballglade barn som opplever mestring og utvikling i trygge omgivelser, sier leder for samfunnsansvar i Strømsgodset, Lage Sofienlund til godset.no.
  Sofienlund er arkitekten bak modellen og Drammensklubben mener Godset-akademiet er et samfunnstiltak mer enn et spillerutviklingstiltak, da målet primært er å styrke miljø og aktivitet i bydelene.
  Strømsgodset har tradisjon for engasjement for lokalsamfunnet. Godset-akademiet blir det fjerde samfunnsprosjektet i Strømsgodset. Fra før har de Blåtimen, Gatelaget og et samarbeid med Redd Barna.
  I 2018 vil Strømsgodset være ute på mellom 425 og 450 besøk i lokale barnehager, skoler og klubber.

– Laget for hele byen

– Strømsgodset ønsker å være hele byens lag. Vi ønsker å hjelpe til der den myldrende barnefotballaktiviteten faktisk skjer, nemlig ute i byens lokalklubber. Vi hyller Norges Fotballforbund og fotballkretsen for deres flotte arbeid med Kvalitetsklubbmodellen og Grasrottrenerkursing. Det at vi som toppklubb kan få bidra inn med å understøtte dette gode arbeidet tror vi vil kunne gi arbeidet i Drammensfotballen enda større slagkraft, sier Sofienlund engasjert videre til godset.no.
  – Vi i både tror og håper at vi gjennom denne modellen har funnet den ideelle måten at vi som toppklubb kan involvere oss i lokal barnefotball.
  Strømsgodset skal ansette en person på heltid for lede Godset-akademiet, med et team av trenerressurser fra klubben som vil rullere på å være med ut på besøk.

Grasrottrener-kurs

– Det geniale med Godset-akademiet er at øktene Strømsgodset kjører i hver enkelt lokalklubb vil fungere som Grasrottrener-kurs for lokale trenere. Det betyr i praksis at alle barnefotballtrenere vil få muligheten til å utdanne seg som grasrottrenere gjennom å delta som trenerkrefter rundt sine egne lag på sin egen hjemmebane, forteller Lage Sofienlund.
  Han understreker avslutningsvis:
  – Med dette på plass vil vi i Drammensfotballen ha et trekantsamarbeid mellom lokalklubber, krets og toppklubb gjennom hele barne- og ungdomsfotballen. Det vil være helt unikt og et potensielt kjempeløft for Drammensfotballen, sier Lage Sofienlund.

FAKTA
Godset-akademiet

  • Gjennomføres i lokalklubb hver 14 dag gjennom hele året i tidsrommet 15.00-20.00.
  • Rulles ut i ti utvalgte klubber. Klubbene vi er i dialog med er Konnerud, Drammen Strong, Glassverket, Drafn, Fjell, Åssiden, Drammens Ballklubb, Strømsgodset IF, Skiold og Stoppen.
  • Trenerressurs fra Strømsgodset Toppfotball er sertifisert kursveileder i regi av NFF.
  • Foreldretrenere og ungdomstrenerw i lokalklubb bidrar som medtrenere på øktene. Deltakelse som medtrener gjennom 1 år i Godset-akademiet vil gi sertifisering som Grasrot-trener.
  • Målgruppen er alle 1-7 klassinger (6-12 år). Alle barn er velkommen. Det er ingen selektering. Tilbudet er gratis.
  • I løpet av ett år vil vi nå ut til 3000 spillere og 600 trenere og vi vil gjennomføre opp mot 250 enkeltstående tiltak.

 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --