-- annonse --
Spillerutvikling
SKEPTISK: Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng stiller spørsmål ved mye i norsk spillerutvikling – også hvordan private aktører agerer: – Private aktører tar selvfølgelig betalt for sine tjenester. Det gjør at ikke alle kan delta på slik trening. Det er ikke heldig, hverken sett fra vårt egalitære grunnsyn, eller RBK sin lyst til å bringe norske og trønderske spillere ut i Europa. Men svaret til private aktører må være å bidra til et mye bedre tilbud innenfor klubbene, skriver han på rbk.no. Foto: DIGITALSPORT
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I en kommentarartikkel på Rosenborgs hjemmeside presenterer Koteng Rosenborgs tanker rundt hvordan norsk fotball kan bli bedre.
  Koteng mener endringsviljen og tempoet er lite synlig i Norges Fotballforbund, men får svar fra Fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketevdt som lover tydeligere prioritering av spillerutvikling og aktivitet i NFFs 2018-budsjett.

PalBjerketvedtPRIORITERES: NFFs generalsekretær lover tydelige prioriteringer på spillerutvikling i NFFs 2018-budsjett. Foto: DIGITALSPORT

Norsk verdigrunnlag

Når det gjelder disponeringen av de 70-100 millionene, sier Koteng på vegne av Rosenborg:
  – Løsningen innenfor det norske verdigrunnlag er etter vår mening følgende:

  • Satse massivt på foreldretrening for de mellom 5 og 11 år.
  • Kretsen tar ansvar for å la de beste få trene sammen på noen treninger med flinke og kvalifiserte trenere. Dette må gjøres på en måte som ikke senker statusen på barnas egne treningsgrupper. Dette gjelder de mellom 12-15 år. Toppklubbene må bidra med kompetanse.
  • Toppklubbene tar hovedansvaret for de over 15-16 år.
  • Høyskoleutdanne fotballtrenere og utvikle NFF-trenerutdannelse, og sørge for inspirasjon og læring fra de beste.

– Pengene mener vi kan omdisponeres fra NFF, kretsene og toppklubbene. NFF må innse at utviklingen skjer ute på banene og ikke på kontorene, skriver Koteng i sin artikkel.

Private må bidra til klubbene

Kotengs utspill kommer midt i en pågående debatt i Trøndelag om private aktørers plass i fotballen og spillerutviklingsarbeidet, og RBK-sjefen har klare synspunkter rundt det.
  – Vi mener at barn må få trene så mye de vil, med hvem de vil. Jo mer kompetent trenerne er, jo bedre er det. Private aktører tar selvfølgelig betalt for sine tjenester. Det gjør at ikke alle kan delta på slik trening. Det er ikke heldig, hverken sett fra vårt egalitære grunnsyn, eller RBK sin lyst til å bringe norske og trønderske spillere ut i Europa. Men svaret til private aktører må være å bidra til et mye bedre tilbud innenfor klubbene, mener styrelederen i Norges mestvinnende klubb. Koteng fortsetter:
  – RBK tror det er viktig at flest mulig deltar lengst mulig. Det er svært viktig å gjøre disse barna «best mulig», slik at vi kan ha mange å vurdere som potensielle toppspillere. Det er en generell samfunnsmessig gevinst og en personlig utvikling å bli «best mulig», og å lære seg betydningen av hardt arbeid og «stå-på vilje». Det gir god mestringsfølelse og overføringsverdi til andre deler av livet.

Etterlyser tempo

Rosenborg og Ivar Koteng tar i sine vurderinger utgangspunkt i noen grunnleggede forutsetninger:

  • Fotball er den største idretten i Norge og at interessen er enorm.
  • Fotball har de desidert største økonomiske inntektene av alle idretter.
  • Norske barn legger ned minst like mange timer på fotball som de beste nasjonene i verden. • Klubb og landslag gjør det mye dårligere nå enn på 90-tallet, i de fleste sammenligninger.
  • Barn vil i uoverskuelig framtid bli trent av foreldre.
  • Det er svært vanskelig i ung alder å vite hvem som senere blir toppspillere.

– Kretsene må rasjonalisere og effektivisere, ha mindre byråkrati og være mer ut på fotballbanene. Klubben må velge utvikling og spre sin kunnskap i sitt distrikt. Dette skaffer både tilskuere og fotballspillere.
  – Vi tror mange i Norge er enige i denne strategien, også noen i NFF, men vi ser dessverre ingen stor endringsvilje eller tempo i NFF. Imens taler resultatene for seg, avslutter Ivar Koteng.

Mye skjedd – mer skal skje

I en kommentar sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG at NFF fra 2018-budsjettet ønsker å prioritere sine midler enda tydeligere, og at mest mulig av midlene skal gå til aktivitet.
  Til VG sier også fagansvarlig for spillerutvikling og Landslagsskolen i NFF Håkon Grøttland at mye har skjedd innenfor de områdene RBK-leder Koteng peker på – for eksempel med både Landslagsskolen og NFF Kvalitetsklubb.
  – Det er en vrien øvelse å se endringen når man står midt oppe i den. Kikker man imidlertid ti år tilbake i tid, så ser man at det har skjedd mye, skriver Grøttland i en e-post til VG.
  – Status i dag er at vi utdanner flere barnefotballtrenere per innbygger enn mange av de store fotballnasjonene, sier Grøttland.

• Les også: Hvordan gjøre norsk fotball bedre?
• Les også: Trøndersk «fyr» i debatten rundt private fotballakademier
• Les også: RBK-styreleder angriper NFFs talentsatsing i åpent brev

HaakonGrottland1MYE GJORT: Fagansvarlig for spillerutvikling og Landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland, trekker fram Kvalitetsklubb og Landslagsskolen som eksempler på tiltak som viser at NFF er på rett vei. Foto: IVAR THORESEN

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --