-- annonse --
Spillerutvikling
UTVIKLING: Håkon Grøttland skriver om NFFs spillerutviklingstiltak. Foto: IVAR THORESEN
Håkon Grøttland
Håkon Andre Grøttland
Fagansvarlig Landslagsskolen og spillerutvikling NFF

922 42 652

Vi har lagt bak oss et positivt halvår sett med spillerutviklingsbriller. G17-landslaget vårt har for første gang deltatt i et EM-sluttspill, og J17 var kun en straffesparkkonkurranse unna EM-finalen. Dette viser at norske klubber er istand til å produsere frem spillere som er konkurransedyktige på den internasjonale aldersbestemte arenaen.

De siste årene er det igangsatt flere spillerutviklingstiltak som skal løfte norsk fotball ytterligere. I denne artikkelen skal jeg presentere de mest sentrale, samt nevne noen faglige premisser som ligger til grunn for NFFs tenkning.

«Best mulig»-fokuset inntreffer fra første spark på ballen, både for seksåringen og tiåringen. Ikke fordi det overordnede målet først og fremst er å lage A –landslagsspillere, men fordi gode fotballopplevelser kommer som følge av mestring og utvikling. Hvis vi kan legge til rette for at flest mulig blir litt bedre hver uke, så er sjansen stor for at mange opplever fotball som gøy. Så gøy at de blir igjen på banen etter at treneren har dratt. Så gøy at de blir i sporten livet ut.

Utvikling fordrer læring av ferdighet. Her er det viktig å skille mellom kunnskap og ferdighet. Kunnskap forstått som «å vite hvordan». Ferdighet forstått som «evnen til å gjøre». «Evnen til å gjøre» er ikke avhengig av at man blir fortalt eller vet «hvordan». I mange sammenhenger er det enten umulig eller lite hensiktsmessig. Det eneste som må ligge til grunn er at man får nok relevant øving; «Learning by doing». Poenget blir da at det er mindre viktig med trenere i barne og ungdomsfotballen som «kan alt», og som forsøker å «mate» diverse læringsmomenter inn i spillerne. Det er imidlertid helt avgjørende med trenere som evner å tilrettelegge og trigge god aktivitet. Dette er et viktig premiss, da det danner en retning når vi snakker om kvalitet i barnefotballen.

Vi er Europa-toppen når det gjelder fotball som folkesport. Av den grunn er vi rike på folk som både har erfaring og kunnskap om spillet, og som absolutt er kvalifisert til å lede gode treningsøkter med barn og unge. Man trenger definitivt ingen Pro Lisens for å skape de gode arenaene i aldersbestemt fotball. De viktigste kravene til en barne- og ungdomstrener er etter NFFs målestokk at man evner å skape både trygghet og disiplin i gruppa. (Erfaring med unger, gjerne som følge av at man har oppfostret noen selv, kan være en fordel). Med dette som basis er hovedjobben videre å tilrettelegge for god og utfordrende fotballaktivitet. Oppskriften på læring og trivsel i barnefotballen er: Trygghet og orden, akkompagnert av øvelser som er kamplike og utfordrende.

Barn flest er verken dårlige eller veldig gode. Den store mengden befinner seg et sted midt imellom. Ofte er det akkurat her vi finner de fremtidige toppspillerne. Det er ikke nødvendigvis slik at det er de som er best her og nå som har størst potensial. Med potensial menes spillere som har et eierskap til egen utvikling og en indre motivasjon som på sikt kan bidra til gode prestasjoner. Om man i for stor grad vurderer og kategoriserer spillere basert på her og nå -prestasjoner i tidlig alder, vil det føre til at man ubevisst nedprioriterer sent eller normalt utviklede spillere (fysisk, kognitivt, mentalt). Derfor er NFFs tilnærming at vi må gjøre flest mulig best mulig!

Under følger en kort presentasjon av de viktigste tiltakene som er satt i gang i norsk fotball de seneste årene. Tiltakene er motivert ut ifra en erkjennelse av at vi må bli bedre.

Kvalitetsklubb

Klubben er den viktigste utviklingsarenaen! Mer enn halvparten av våre barn og unge er i dag tilknyttet en klubb som har vært eller er i Kvalitetsklubbprosessen. Flere skal det bli! Dette handler om at klubbene veiledes av kretsen. For å inneha betegnelsen kvalitetsklubb må man kvittere ut en del formaliserte krav. Som for eksempel sportslig planverk og trenerkompetanse. Trenerveilederen er videre en nøkkelrolle i «Kvalitetsklubb». Dette skal være en kompetent fagperson, ansatt i klubben for å veilede og bistå trenerne på feltet.

Kamparenaen

Det er først og fremst gjennom mye trening man blir bedre, men ukas høydepunkt skal være kampen! Grep er tatt for å skreddersy tid og romforhold for de ulike aldersgruppene. Gjennom lansering av; 3-, 5-, 7- og 9er fotball. Videre jobbes det konstruktivt med grep for å gjøre kampproduktet enda bedre. Her kan nevnes: Forlengelse av sesongen, lagspåmelding på nivå, flere kamper i helg, samt muligheten for å i noe større grad differensiere lagssammensetningen litt tidligere. For eksempel basert på «født første halvår / andre halvår».

Trenerkurs

Vi har revitalisert alle våre trenerkurs – fra grasrottreneren til PRO-lisens. I løpet av året vil det også bli lansert et nytt spillerutviklingskurs (NFF spillerutvikling B) som retter seg spesielt mot trenere i ungdomsfotballen. Alle som trener barn og unge bør ha gjennomført grasrottrenerkurs som et minimum. Det blir lagt trykk på dette gjennom kvalitetsklubb. Grunntanken er at trenerutdanning og oppfølging fra klubbens trenerveileder er det som må til for at barn og unge skal få god fotballopplæring.

Landslagsskolen

Vi har tro på en modell hvor flest mulig av de største talentene blir i moderklubben sin gjennom barne- og tidlige ungdomsår. Vi ønsker videre at disse skal få ekstra stimuli gjennom Landslagsskolen som starter opp det året man fyller 12. Dette er en modell som skal fange opp de fremste talentene i by og bygd- både jenter og gutter. Mer enn tusen spillere i hvert årstrinn hentes opp i denne modellen. Dette arbeidet ledes av NFF via kretsene. Videre spiller man på lag med de mest kompetente miljøene i kretsen. I mange tilfeller er dette toppklubbene som for eksempel bidrar rundt kretslagene. Forbundets spillerutviklingsmodell er unik i europeisk sammenheng, da bredde og topp spiller på lag.

Toppklubbene

På guttesiden har toppklubbene gjennom sitt klassifiseringssystem sendt et tydelig signal om at man ønsker å bruke ressurser og øke kvaliteten på det arbeidet som gjøres i egen klubb. Ofte er det toppklubb som disponerer de beste spillerne fra de er 15-16 år. Det er derfor helt avgjørende at kompetansen er god på en rekke fagområder knyttet til hvordan man skal videreforedle disse talentene. Gledelig i denne sammenheng er det også at man på damesiden har fått øremerkede midler til å ansette spillerutviklere.

Aldersbestemte landslag

Aldersbestemte landslag er en viktig del av våre største talenters utviklingsløp. Her får man brynet seg med og mot de beste, og får internasjonale referanser som man kan ta med seg tilbake til klubbhverdagen. Det er nå staket ut en tydelig rød tråd hva gjelder arbeidet med våre aldersbestemte landslag. Dette er viktig og etterlengtet fordi det gir hele norsk fotball et felles utgangspunkt. I tillegg er det utviklet ei analysepakke som skal «svare ut» i hvilken grad vi beveger oss i den retningen vi skal, og som kjapt og effektivt kan distribueres videre til spillerne og deres klubber. Målet er at vi i enda større grad går i takt de neste årene.

Helt avslutningsvis vil jeg bare understreke - uavhengig av hvor vi ligger på FIFA-rankingen akkurat nå, og uavhengig av hvordan kvinnelandslaget gjør det i EM: Alle som jobber med utvikling må se ting i et lengre perspektiv. Samtidig som vi hver eneste dag jobber for å bli litt bedre på det som virkelig gjelder; Kvaliteten på treningsfeltet!

En ytterligere kvalitetsheving i norsk fotball avhenger av at flest mulig av alle de flinke folka i fotballfamilien jakter på forbedringer innenfor sine ansvarsområder. Jeg synes vi er godt i gang!

God sommer!

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --