-- annonse --

Ulønnet trener
Kontrakten for ulønnet trener er ment brukt til å regulere oppgaver og ansvar for trener som er tillitsvalgt eller oppnevnt av klubbens styre. Treneren med kontrakt for ulønnet trener kan ikke motta skattepliktig ytelse.
• Last ned avtalen her: NFTtrenerkontraktUlonnetTrener.doc

Lønnet trener
Kontrakt for lønnet trener er å anse som en avtale om midlertidig ansettelse. Strandardavtalen er nylig oppdatert for å samsvare med gjeldende lovgiving (arbeidsmiljølov av 17.juni 2005, nr. 62). Kontrakten er laget i samarbeid mellom toppklubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball (NTF), Norsk Fotballtrenerforening (NFT) og Norges Fotballforbund (NFF). Nevnte parter arbeider nå med å revidere gjeldende standardavtale. Målet er at ny og omforent standardavtale skal kunne tas i bruk i løpet av 2015.
• Last ned avtalen her:
 docNFTStandardkontraktGjeldendeOppdatert.doc
 pdfNFTStandardkontraktGjeldendeOppdatert.pdf

Veiledning
Veiledningsheftet ’Fotballkontrakten’ er en veiledning til bruk ved inngåelse og fortolkning av norsk fotballs standardavtale for fotballtrenere.
• Last ned veiledningsheftet her: veiledningshefte.pdf

 

-- annonse --