-- annonse --

 

Visjonen

Norsk Fotballtrenerforening vil at alle norske fotballtrenere skal ha en trygg arbeidssituasjon hvor den enkelte skal ha muligheten til å utvikle sin fotballkompetanse til beste for en positiv utvikling av norsk fotball på alle nivåer.

NFTs hensikt

Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 9.november 1986, skal arbeide for å:
1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.
2. Styrke trenerutdanningens og treneryrkets stilling på linje med tilsvarende utdanninger og yrker i offentlig og privat virksomhet.
3. Fremme utviklingen av norsk fotball gjennom faglig utvikling av trenere i samarbeid med Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Norges idrettshøgskole og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Hovedmål for virksomheten

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) skal gi tilbud og tjenester som foreningens medlemmer til enhver tid etterspør.

Delmål

Arbeide for:
• At fotballtrenere i Norge får en best mulig arbeidssituasjon
• Å trygge trenernes stilling og styrke trenerens status
• At det på alle nivåer legges til rette for faglig utvikling.

Virksomheten skal kjennetegnes ved:
Trygghet, nysgjerrighet og impuls

Handlingsplanens 10 overskrifter

1. Verve flere medlemmer
2. Differensiering av medlemskap
3. Styrke administrasjonen gjennom frivillighet (seniorkompetanse)
4. Etablere lokale trenerforeninger
5. Videreutvikle samarbeidet med NFF, NTF, NIH og andre sentrale aktører
6. Tilrettelegging for etterutdanning (EtU) sammen med NFF av UEFA Pro-, A- og B-lisens trenere
7. Arbeide for at formell utdanning er et krav til å være trener på ulike nivåer
8. Utarbeide trenerkontrakter og avtaleverk for trenere på ulike nivåer
9. Gi impuls og faglig påfyll gjennom blad, møteplasser og sosiale medier
10. Bli mer synlig som interesseorganisasjon for fotballtrenere

Delmål 1: At fotballtrenere i Norge får en best mulig arbeidssituasjon

Strategi
• Oppdatering av standard arbeidsavtaler for trenere (kontrakter)
• Økte ressurser avsatt til juridisk kompetanse/oppfølging
• Etablere flere fagforeningstilbud/service for profesjonelle fotballtrenere
• Egen informasjon om arbeidsrett og kontraktsforhold – knyttet til fotballtrenere – på foreningens nettside/r
• Styrking av administrasjonen (gjennom å knytte til seg «seniorkompetanse»)
• Etablere flere lokale trenerforeninger (faglige og sosiale møteplasser)
• Etablere flere etterutdanningstilbud (EtU) for fotballtrenere

Virkemidler:  
a) Fotballtrenere skal ha en tilhørighet i et faglig- og sosialt miljø tilpasset den enkeltes behov og ønsker.  
Tiltak:
Tilby tiltak for fotballtrenere
• Trenerturen til England (februar)
• Regionale trenersamlinger (5 per år – vår/høst)
• Studiereisen til utlandet (oktober/november)
• Cupfinaleseminaret (november)
• Tur for trenere i Tippeligaen (desember)

Virkemidler:
b) Fotballtrenere skal oppleve en lojal holdning blant kolleger som bygger på respekt for hverandres arbeid og væremåte.
Tiltak:
• Skal forsterke eksempler på gode holdninger blant trenere (via medlemsblad, nettsider, media/kronikker og tiltak)
• Skal støtte medlemmer som er i konflikt eller på ulike måter har utfordringer i sitt arbeidsforhold

Virkemidler:
c) Gjennom arbeidsavtaler, kontrakter og kommunikasjon sikre den enkelte trygghet og reell aksept for utdanning og idrettspedagogisk virksomhet på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig.   
Tiltak:
• Ha en dialog med NFF og Norsk Toppfotball med hvorledes trenerutdanning kan vurderes inn mot annen akademisk utdannelse
• Skal ha juridisk rådgiver samt kompetanse i styret og administrasjon vedr. inngåelse av kontrakter og konflikthåndtering
• Forsterke betydningen av kontrakter via medlemsblad, nettsted, media og tiltak
• Utarbeide nye standardavtaler for trenere (kontrakter)
• Gjøre Trenerdatabasen.no mer kjent blant medlemmer, andre fotballtrenere, klubber/lag og andre organisasjoner

Virkemidler
d) Sørge for at alle ledd og organer innen fotballfamilien kjenner NFT og vår virksomhet.
Tiltak:
• Bidra med informasjon (samt møtevirksomhet) overfor NFF, NTF, NTFS, NIH samt andre org./inst.
• Videreutvikle nettsiden www.trenerforeningen.no
• Etablere «NFT-Nytt» – ett nyhetsbrev (e-magasin) for medlemmer og abonnementer
• Ta i bruk flere av de mulighetene som er gjennom sosiale medier
• Jobbe aktivt for å få NFT til å delta på arenaer hvor foreningens virksomhet kan synliggjøres

Delmål 2: Å trygge trenernes stilling og styrke trenerens status

Strategi
• Arbeide for en økt aksept for profesjonalisering av treneryrket innen topp-, bredde- (voksen og ungdom) og barnefotballen.
• Arbeide for at formell trenerutdanning/kompetanse er et krav for å tiltre ulike trenerfunksjoner/-roller innen flere områder enn kun toppfotballen. Dette sikres gjennom NFFs lisensordning.

Virkemidler:  
a) Arbeide for å styrke trenerens stilling og status både for trenere i topp-, bredde- og barnefotball.
Tiltak:
• Fokusere på betydningen av at kvalifiserte trenere arbeider innen barne- og ungdomsfotballen (gjennom artikler i blad, nettsted, kronikker og sekvenser på foreningens tiltak)
• Arbeide for å utvikle flere og bedre etterutdanningstilbud for trenere
•  Sette «kvinnelige fotballtrenere» på dagsordenen via «Fotballtreneren», via nettsiden og på tiltakssiden

Virkemidler:
b) Arbeide for at formell trenerutdanning/kompe-tanse er et krav for å tiltre ulike trenerfunksjoner/-roller innen fotballen.
Tiltak:
• Dette sikres gjennom NFFs lisensordning til toppklubbene

Delmål 3: At det på alle nivåer legges til rette for faglig utvikling

Strategi
• Videreutvikle samarbeidet med Norges Fotballforbund rundt formell etterutdanning av fotballtrenere på UEFA PRO-, A- og B-lisens nivå
• Støtte opp om Norges Fotballforbund sine tilbud innen formell utdanning av fotballtrenere på alle nivåer
• Etablere en dialog med Norges idrettshøgskole og andre universitet/høgskoler for å bidra til å styrke den mer ”akademiske” og pedagogiske trenerutdanningen.
• Sørge for at medlemmer av NFT er kjent med ulik utdanning for fotballtrenere, kurs- og impulstilbud i Norge og utenlandsk.
• Bidra til at flere norske fotballtrenere drar ut for å hente impulser fra internasjonal fotball.

Virkemidler:
a) Bidra til faglig utvikling for trenere i toppfotball, breddefotball og barne- og ungdomsfotball.
Tiltak:
• Videreutvikle ”Fotballtreneren”
• Etablere «NFT-NYTT» - månedlig nyhetsbrev
• Videreutvikle Cupfinaleseminaret som Nordens ledende møtested for fotballtrenere
• Videreutvikle nettstedene www.trenerforeningen.no og www.cupfinaleseminaret.no
• Tilby differensiert medlemskap
• Tilby årlige trenertur til England og studiereise til utlandet i samarbeid med reisepartner
• Tilby trenerformidling gjennom trenerdatabasen.no
• Tilby trenerutviklingskompetanse på klubb/lagsplan
• Utvikle prosjekter og konsepter omkring trenerutvikling som klubber og lag kan benytte/ta del i

Relaterte artikler
NFTs styre og administrasjon Administrasjon og styre i Norsk Fotballtrenerforening. STYRET • Leder Elin NicolaisenMobil: 952 40 445e-post:  ...

Administrer ditt NFT-medlemskap på fotballtreneren.no Fremtiden blir mer og mer digital. Nå kan du administrere ditt medlemskap i Norsk Fotballtrenerforening her på foreningens hjemmeside fotballtrenere...

Medlemskap i Norsk Fotballtrenerforening Norsk Fotballtrenerforening har over 2 900 medlemmer. Våre medlemmer er trenere fra alle nivåer i norsk fotball, og vi ønsker å bli end...

Magasinet Fotballtreneren Fotballtreneren er Norges eneste rene fotballfaglige magasin – for fotballtrenere, av fotballtrenere og med fotballtrenere.   Fotballtreneren e...

Norsk Fotballtrenerforenings utmerkelser Norsk Fotballtrenerforening deler ut følgende utmerkelser til trenere som på en særlig måte har gjort seg fortjent til det: Ær...

Om NFT Norsk Fotballtrenerforening (NFT) ble stiftet 9. november 1986 og er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. I o...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --