-- annonse --
Nyheter
ILDSJEL: NFTs daglige leder Teddy Moen (til høyre) er ildsjelen bak og sentral bak etaleringen av den Nordiske Fotballtrenerkonferansen i Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Her deler han ut gave til bidragsyter Richard Hartis under den første konferansen i januar. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– I januar hadde vi over 200 trenere til stede, og tilbakemeldingene i etterkant var meget gode.
  Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening vet at ting vil ta tid før konferansen får skikkelig fotfeste blant trenere, klubber, forbund og andre som arbeider med spiller- og talentutvikling. 
  Men han nøler ikke med å si:
  – Vi trenger denne møteplassen i Norden.
  – Dette er det første initiativet siden 1980-tallet på å forsøke å lage en nordisk møteplass for vanlige fotballtrenere. Å etablere et fagmiljø på tvers av landene i Norden er spennende, men også veldig ressurskrevende.

I bunn ligger det ingen økonomiske bidrag fra verken fotball- eller andre idrettsorganisasjoner. Det har også vist seg vanskelig å få med samarbeidspartnere.
  – Inntil konferansen har funnet sin plass og form samtidig som den har får frem sin unikhet, vil vi måtte skape denne fagarenaen på en sårbar økonomi. Men det skal vi lykkes med!

Nordens flotteste multisport arena

Ett av konferansens fortrinn er at den avholdes i det som er Nordens flotteste og mest moderne multisportsarena, Prioritet Serneke Arena i utkanten av Göteborg.
  – Arenaen er bare helt utrolig! Bare et besøk på stedet er grunn nok til å melde seg på NFTK 2018. Fotballtrenere som kommer hit får bare hakeslepp av de fasilitetene som tilbys, mener Teddy Moen.
  Han kan fortelle at nærmere 50 norske fotballtrenere var til tede på den første konferansen som ble avholdt fra 27.-29. januar i år.
  – Det var inspirerende at så mange fra Norge tok turen til Sverige, og jeg håper mange av disse, pluss en rekke nye vil være på plass i januar neste år.

Moen tilføyer at man har valgt å gå ned fra tre til to dager på konferansen.
  – Tilbakemeldingene er at det vil passe bedre i en travel hverdag med et mer konsentrert program over to dager.

Variert program 

Det legges mye arbeid i å lage et variert og spennende fagprogram, bygget på konferansen sin overordnende tematikk; «Fra Nordisk Ungdomsfotball – til Champions League»
  – Denne gangen har vi sett nærmere til kroatisk fotball, som har ry på seg som en av de nasjonene som er best på spillerutvikling i Europa. Vi får besøk fra Dinamo Zagreb, som er den ledende klubben på området. I tillegg har vi Ruben Jongkind fra Cruyff Football på plass. Å få inngående kjennskap til filosofien etter Johan Cruyff, er noe mange fotballtrenere er nysgjerrig på.

Teddy Moen forteller også at man denne gangen gis anledning til å gå ytterligere i dybden på to områder; Hurtighetstrening og keepertrening.
  – Hurtighet er en egenskap og ferdighet som i stor grad definerer talentfulle spillere. Denne gang har vi invitert inn konseptet Tanner Speed til å gi en innføring på teori, metodikk og tilrettelegging for hurtighetsutvikling av unge spillere.

Hvorfor en slik fotballkonferanse?

Teddy Moen forteller at man har definert fire sentrale mål for konferansen.
• MØTEPLASS for nordiske fotballtrenere (målgruppen er spiller- og talentutviklere, primært yrkestrenere).
• ETU (Etterutdanning av UEFA Pro-, A- og B-lisens trenere – arbeide målrettet for å få dette godkjent av de nasjonale fotballforbundene).
• ETABLERING (arnested for å starte etableringen av en overbyggende, nordisk trenerklubb/organisasjon).
• SOSIALT FELLESSKAP («fotballtrenere i Norden» møtes og utveksler kunnskap, erfaring og nettverk).

I tillegg vil Trenerforeningen jobbe mot følgende delmål gjennom konferansen:
• Posisjonering (styrke NFT sin plass i Nordisk fotball).
• Profesjonen (bidra til å styrke forståelsen og respekten for trenervirket og treneryrket i Norden).
• Nettverk (øke migrasjonen av trenere i Norden).
• Medlemmer (rekruttering av medlemmer til trenerforeningene i Norden).
• Økonomi og marked (styrke den økonomiske plattformen for NFT).

 pdfLast ned invitasjon og program med påmeldingsinformasjon her.

• Arenaen for bruk: prioritetsernekearena.se.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --