-- annonse --
Nyheter
VELKOMMEN: NFT ønsker velkommen til årsmøte i Oslo onsdag 22. mars.
Lise Klaveness

Årsmøtet avholdes på UBC, Ullevaal stadion i Oslo, og det blir også tid for drøfting av foreningens forslag til ny handlingsplan for 2017-2019

Sakliste på årsmøtet i NFT:
1. Godkjennelse av fullmakter
2. Godkjennelse av dagsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
4. Behandle styrets årsmelding
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
8. Vedta foreningens budsjett
9. Valg
10. Utdeling av priser

Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med styrets kommentarer.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
Forslag til årsmøtet kan tas ut på foreningens hjemmeside: www.fotballtreneren.no

Program for kvelden

Dato: Onsdag 22. mars 2015
Tid: Kl. 19.00 – 22.00
Sted: Solskjær-losjen, UBC Ullevaal stadion (3. etg., inngang via Thon Hotel Ullevaal Stadion)

Kl. 19.00: Åpning ved daglig leder Teddy Moen
Kl. 19.10: INNLEDNING – Forslag til ny handlingsplan for Norsk Fotballtrenerforening 2017-2019
Kl. 20.00: Pause med kaffe/te
Kl. 20.15: Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening
Kl. 22.00: Årsmøtet avsluttes – vel hjem!

Med hilsen Styret i Norsk Fotballtrenerforening

Elin Nicolaisen (s) leder
Mathias Haugaasen (s) nestleder
Eirik Kjønø (s) tiltaksleder
Margunn Haugenes (s) styremedlem
Ronny Holmedal (s) styremedlem
Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem
Knut Tørum (s) 2. varamedlem

Påmelding

Påmelding gjøres til daglig leder Teddy Moen i NFT pr. e-post – - innen mandag 20. mars.
NB! Man er velkommen til KUN å delta på årsmøtet om man ønsker dette. Det er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT.

Overnatting

NFT har et samarbeid med Thon Hotels om hotellovernatting, og vi anbefaler Thon Hotel Ullevaal stadion i forbindelse med årsmøtet. Kontakt dem på tlf. 815 52 450 eller e-post: .
Her er kodene du trenger for å bestille avtalepriser pr. telefon eller mail:                                                                   
Firmanavn: Norsk Fotballtrenerforening. Kundenummer: TH22074286

Ny handlingsplan 2017-2019

Norsk Fotballtrenerforening har eksistert i over 30 år og har i dag nesten 3 000 medlemmer. Dette gjør foreningen til den største interesseforeningen for fotballtrenere i Europa, sett i forhold til antall fotballtrenere i landet totalt sett.
  «Eierskapet» til foreningen ligger hos medlemmene, men som med alle lag og foreninger – det er gjennom årsmøtet at medlemmene gir tilliten til et valgt styre til å lede foreningen mellom årsmøtene.
  Et av de verktøyene styret har i denne sammenhengen er handlingsplanen som lages for tre år av gangen og som vedtas på årsmøtet. Handlingsplanen er et viktig dokument som forteller om hva slags visjon NFT har, hvilke verdier foreningen skal bygge sin virksomhet på, målsettinger den kommende 3-årsperioden, sammen med nødvendige strategier (med virkemidler og tiltak) som skal brukes for å oppnå de målene foreningen setter seg de neste tre årene. Det er alltid en utfordring for en organisasjon å engasjere sine medlemmer til å ta del i arbeidet med å lage et utkast til ny handlingsplan for et årsmøte. Likevel ønsker styret i NFT å invitere medlemmer til å ta kontakt med daglig leder Teddy Moen med innspill, forslag og gode ideer til arbeidet med innholdet til ny handlingsplan for 2017-2019.
  I disse dager jobber styret og daglig leder med den nye handlingsplanen som skal vedtas på årsmøtet onsdag 22. mars.
  Vi oppfordrer også medlemmer til å ta turen til årsmøtet for å ta del i debatten rundt den nye planen. Som en del av denne prosessen vil det være satt av en time til en presentasjon av utkastet til ny handlingsplan og diskusjon blant de som er til stede. Vel møtt!

Relaterte artikler
Mr. Ullevaal Stadion trapper ned Administrerende direktør i Ullevaal Stadion selskapene, Jack Hemmestad, går av 1.oktober etter å ha virket på fotballens nasjonalanlegg siden 1992. – Det har væ...

Gode forhandlinger mellom NFT og NFF Torsdag 22.juni møttes representanter fra Norges Fotballforbund og Trenerforeningen til ett første forhandlingsmøte rundt en ny samarbeidsavtale mellom partene ...

Treningsøkta.no – nå med gratis tilgang for fotballtrenere Som fotballtrener er man alltid på jakt etter tips og ideer til øvelser, organiseringen av innholdet og en plan for å holde struktur i treningsarbeidet. Alt det...

Oppdaterte retningslinjer – etterutdanning UEFA B-trenere Her er de oppdaterte retningslinjene for etterutdanning av UEFA B-lisens trenere for 2017. Her er oppdatert versjon av en tidligere publisert artikkel. Gjenn...

- Bli med på Eggens trenerskole 2017 Den 14. i rekken av Eggens trenerskole arrangeres helgen 18. - 20.august 2017. Dette er en nasjonal impulssamling for alle trenere med fotballfaglige temaer sen...

Bli med på Eggens trenerskole 2016 Orkla FK inviterer nå for 13. gang til Eggens trenerskole, i samarbeid med Rosenborg, NFF Trøndelag og Norsk Fotballtrenerforening. Helgen 26. – 28. august a...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --