-- annonse --
Nyheter
MER ENN FOTBALL: Karoline Bjerkeli Grøvdal under hinderløpet i friidrett VM for ungdom i Ostrava 14.07.2007. Boka omhandler trenere i ungdomsidrett. Foto: Hasse Sjögren, Digitalsport
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Ungdomstreneren er en antologi med en samling fagartikler fra syv forfattere. Boka bygger på erfaring og forskning på hvordan en trener på en hensiktsmessig måte kan bidra til å utvikle unge utøvere.

- Boka er erfaringsbasert og tar for seg den seneste forskningen på området. Vi har ikke valgt å fokusere på frafallsproblematikken, men sett nærmere på hva vi kan bidra med for å få ungdommer til å trives. Bokas formål er å fungere som et verktøy slik at trenerne kan bli best mulig i sin jobb, forteller redaktør av boka Antero Wallinus-Rinne, som til daglig er seniorrådgiver på trenerutvikling i Idrettsforbundet. 

Boka består av seks kapitler:

1) «Ungdomstreneren: rollen, lederen og fagpersonen»

Hovedvekt på trenerrollen for ungdom

2) «Er ungdomstreneren på galt eller riktig spor?»

Hovedvekt på læringsklima, talentutvikling og allsidighet versus spesialisering

3) «Sosial kompetanse»

Hovedvekt på utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse

4) «Om å skape gode grupper i ungdomsidretten»

Hovedvekt på utvikling av gode grupper

5) «Du er her for å stoppe vingen fra å spille fotball»

Hovedvekt på relativ alderseffekt

6) «Eierskap til drivkraften bak idrettsaktivitet»

Hovedvekt på selvbestemmelse og motivasjon

ungdomstreneren forfattereFORFATTERE: Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver i NIF sammen med forfatterne Eivind Tysdal, Pierre-Nicolas Lemyre, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard og Yngvar Ommundsen. Hedda Berntsen og Frank Eirik Abrahamsen kunne ikke være med på bildet. Foto: Geir Owe Fredheim

Kjente forskere, lærere, trenere og fotballtrenere Frank Eirik Abrahamsen, Hedda Berntsen, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard, Pierre-Nicolas Lemyre, Yngvar Ommundsen og Eivind Tysdal har bidratt til bokens innhold.

Artiklene er frittstående og har ikke en direkte relasjon til hverandre. Som leser kan man studere artiklene i den rekkefølgen man selv ønsker. Enkelte av forfatterne berører hverandres fagfelt i noen grad i boka. Dette bidrar til å forsterke betydningen av tematikken.

Ungdomstreneren dekker deler av kompetansekravene innenfor trenerrollen på Trener 2-nivå i Trenerløypa. Ulike særforbund har anledning til å benytte boka i sin helhet eller bruke deler av den som pensum på Trener 2-nivå og delvis også på Trener 3-nivå.

Fotballtreneren

Medlem i Norsk Fotballtrenerforening og nå sportslig leder i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye har bidratt med et kapittel i boka. Der skriver han bl.a. «Frivillighet og foreldreinvolvering er en viktig verdi i idretten, men det er et stort ansvar å inneha vervet som trener.»

I ett intervju med Adresseavisa (17.desember 2016) forteller Stig Inge, som også har vært frivillig i barne- og ungdomsidretten gjennom 12 år, over den utviklingen han ser i ungdomsidretten.

- Foreldregenerasjonen er ekstremt viktig for neste generasjon idrettsutøvere, men jeg har flere ganger måttet telle ti til når jeg har vært på en idrettsarena for ungdom. Det er lagledere som sjokkerer, og de verste eksemplene jeg ser er veldig relatert til foreldre-barn-relasjonen. Blod er tykkere enn vann.

- Kortsiktige resultater blir viktigere enn utvikling. Dommere, medspillere, motspillere og egne barn får gjennomgå hvis resultattavla ikke er som far vil. I den andre enden av skalaen jobber noen foreldre med likhetstanken og demokratisk spilletid. Begge deler kan i de ekstreme tilfellene utfordre idrettens idé, sier han.

Må stille spørsmål

I sitt kapittel presiserer Stig Inge viktigheten av at en treners inngang må handle om hele laget, om trygghet, omsorg og aktivitet. Hvor det pedagogiske og emosjonelle må avklares først. Av det han kanskje beskriver best er nødvendigheten av at nysgjerrighet må være på plass for å skape det gode læringsmiljøet.

«Hvis vi som ungdomstrenere kan ha som hovedmål at vi skal skape nysgjerrige utøvere, har vi allerede kommet langt.» Så legger han også til at til at dette med modning, utvikling og motivasjon skjer på forskjellig tid i ungdomsårene.

- Det foregår en misforstått seleksjonsprosess generelt i samfunnet. Treneren må vite at motstand og ensomhet er suksesskriterier i idrett. Ingen topputøver trives i komfortsonen. Det er derfor han trener på julaften!

I intervjuet med Adresseavisa sier han at han ønsker å få slutt på holdningen om at alt skal pakkes inn i bomull.

-Men det må skje i trygge rammer. Det går an å være pedagog, ha empati, skape trygge rammer og samtidig lære utøveren hva idrett er. Det er lov å bli god og ha lyst til å bli best, men vi må også ta vare på de som er mest opptatt av kameratskap.

Ett viktig bidrag

Denne boken representerer etter min vurdering et viktig bidrag til kunnskapsutvikling og en bedre forståelse av hva ungdomsidrett er for noe og hva den representerer. I likhet med den kontinuerlige debatten rundt barneidrett, trenger vi også som trenere å diskutere innholdet og tilnærmingen til idrett for unge utøvere. Boka «Ungdomstreneren» er ett flott rammeverk for en slik debatt. Den anbefales for alle fotballtrenere!

Anmeldt av: Teddy Moen

Forfattere: Antero Wallinus-Rinne (redaktør) for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Forlag: Akilles, ISBN 9788272862571

Sider: 176

Pris: kr 255,- (fri frakt for enkeltpersoner via www.adlibris.com)

-- annonse --