-- annonse --
Nyheter
STYRET: Knut Tørum (fra venstre), Elin Nicolaisen, Dag Opjordsmoen, Mathias Haugaasen og Ronny Holmedal fra NFT-styret sammen med daglig leder Teddy Moen under årsmøtet i Oslo. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFT ønsker – med virkning fra 2018 – å øke fra dagens to til fire ulike typer medlemskap.
• GRASROT – et «lett-medlemskap» spesielt beregnet på trenere i barnefotballen, foreldretrenere og grasrottrenere. Pris kr 400,- pr. år.
• BASIS – videreføring av dagens «ordinære» medlemskap til kr 800,- pr. år. Med
• PROFF – nytt medlemskap for yrkestrenere og profesjonelle. Utvidet innhold sammenlignet med basismedlemskap, blant annet knyttet til juridisk bistand, hjelp med kontrakter og andre tjenester som er viktige for de som har fotballtrenerjobben som yrke. Pris kr 1 600,- pr. år.
• KLUBBMEDLEMSKAP – videreføring av dagens ordning, hvor klubber kan få ti medlemmer med i foreningen for kr 4 400,- pr. år.
  Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om innholdet i de ulike medlemskategoriene.

Årsmøtet brukte god tid innledningsvis på årsmøtet til å diskutere forslaget til ny handlingsplan. Spesielt ble styrets forslag om å innføre etiske retningslinjer for trenere/medlemmer som NFTs verdigrunnlag og et viktig element i handlingsplanen, diskutert.
  Det var enighet om å beholde dette i planen, men årsmøtet ga styret en bestilling om å se nærmere på formuleringer i handlingsplanen, evaluere underveis og drøfte den på nytt i neste årsmøte.
  Som en konsekvens av den nye handlingsplanen, vedtok årsmøtet også enkelte endringer i NFTs vedtekter.

• Se hele NFTs handlingsplan for 2017-2019
• Se oppdaterte vedtekter for Norsk Fotballtrenerforening
• Se protokollen fra NFTs årsmøte 22. mars 2017

Relaterte artikler
Gode forhandlinger mellom NFT og NFF Torsdag 22.juni møttes representanter fra Norges Fotballforbund og Trenerforeningen til ett første forhandlingsmøte rundt en ny samarbeidsavtale mellom partene ...

Treningsøkta.no – nå med gratis tilgang for fotballtrenere Som fotballtrener er man alltid på jakt etter tips og ideer til øvelser, organiseringen av innholdet og en plan for å holde struktur i treningsarbeidet. Alt det...

Oppdaterte retningslinjer – etterutdanning UEFA B-trenere Her er de oppdaterte retningslinjene for etterutdanning av UEFA B-lisens trenere for 2017. Her er oppdatert versjon av en tidligere publisert artikkel. Gjenn...

- Bli med på Eggens trenerskole 2017 Den 14. i rekken av Eggens trenerskole arrangeres helgen 18. - 20.august 2017. Dette er en nasjonal impulssamling for alle trenere med fotballfaglige temaer sen...

Bli med på Eggens trenerskole 2016 Orkla FK inviterer nå for 13. gang til Eggens trenerskole, i samarbeid med Rosenborg, NFF Trøndelag og Norsk Fotballtrenerforening. Helgen 26. – 28. august a...

Kretsmodellen – det store norske fortrinnet Hvordan legger vi best mulig til rette for spillerutvikling i Norge? Denne artikkelen signert NFFs Dan Eggen fokuserer på den norske modellen, og spesielt krets...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --

Cron Job Starts