-- annonse --
Nyheter
STYRET: Knut Tørum (fra venstre), Elin Nicolaisen, Dag Opjordsmoen, Mathias Haugaasen og Ronny Holmedal fra NFT-styret sammen med daglig leder Teddy Moen under årsmøtet i Oslo. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFT ønsker – med virkning fra 2018 – å øke fra dagens to til fire ulike typer medlemskap.
• GRASROT – et «lett-medlemskap» spesielt beregnet på trenere i barnefotballen, foreldretrenere og grasrottrenere. Pris kr 400,- pr. år.
• BASIS – videreføring av dagens «ordinære» medlemskap til kr 800,- pr. år. Med
• PROFF – nytt medlemskap for yrkestrenere og profesjonelle. Utvidet innhold sammenlignet med basismedlemskap, blant annet knyttet til juridisk bistand, hjelp med kontrakter og andre tjenester som er viktige for de som har fotballtrenerjobben som yrke. Pris kr 1 600,- pr. år.
• KLUBBMEDLEMSKAP – videreføring av dagens ordning, hvor klubber kan få ti medlemmer med i foreningen for kr 4 400,- pr. år.
  Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om innholdet i de ulike medlemskategoriene.

Årsmøtet brukte god tid innledningsvis på årsmøtet til å diskutere forslaget til ny handlingsplan. Spesielt ble styrets forslag om å innføre etiske retningslinjer for trenere/medlemmer som NFTs verdigrunnlag og et viktig element i handlingsplanen, diskutert.
  Det var enighet om å beholde dette i planen, men årsmøtet ga styret en bestilling om å se nærmere på formuleringer i handlingsplanen, evaluere underveis og drøfte den på nytt i neste årsmøte.
  Som en konsekvens av den nye handlingsplanen, vedtok årsmøtet også enkelte endringer i NFTs vedtekter.

• Se hele NFTs handlingsplan for 2017-2019
• Se oppdaterte vedtekter for Norsk Fotballtrenerforening
• Se protokollen fra NFTs årsmøte 22. mars 2017

-- annonse --