-- annonse --
Nyheter
STYRET: Knut Tørum (fra venstre), Elin Nicolaisen, Dag Opjordsmoen, Mathias Haugaasen og Ronny Holmedal fra NFT-styret sammen med daglig leder Teddy Moen under årsmøtet i Oslo. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFT ønsker – med virkning fra 2018 – å øke fra dagens to til fire ulike typer medlemskap.
• GRASROT – et «lett-medlemskap» spesielt beregnet på trenere i barnefotballen, foreldretrenere og grasrottrenere. Pris kr 400,- pr. år.
• BASIS – videreføring av dagens «ordinære» medlemskap til kr 800,- pr. år. Med
• PROFF – nytt medlemskap for yrkestrenere og profesjonelle. Utvidet innhold sammenlignet med basismedlemskap, blant annet knyttet til juridisk bistand, hjelp med kontrakter og andre tjenester som er viktige for de som har fotballtrenerjobben som yrke. Pris kr 1 600,- pr. år.
• KLUBBMEDLEMSKAP – videreføring av dagens ordning, hvor klubber kan få ti medlemmer med i foreningen for kr 4 400,- pr. år.
  Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om innholdet i de ulike medlemskategoriene.

Årsmøtet brukte god tid innledningsvis på årsmøtet til å diskutere forslaget til ny handlingsplan. Spesielt ble styrets forslag om å innføre etiske retningslinjer for trenere/medlemmer som NFTs verdigrunnlag og et viktig element i handlingsplanen, diskutert.
  Det var enighet om å beholde dette i planen, men årsmøtet ga styret en bestilling om å se nærmere på formuleringer i handlingsplanen, evaluere underveis og drøfte den på nytt i neste årsmøte.
  Som en konsekvens av den nye handlingsplanen, vedtok årsmøtet også enkelte endringer i NFTs vedtekter.

• Se hele NFTs handlingsplan for 2017-2019
• Se oppdaterte vedtekter for Norsk Fotballtrenerforening
• Se protokollen fra NFTs årsmøte 22. mars 2017

Relaterte artikler
-Blir du med å bygge lokale for trenerutdanning? I Kenya finnes det nesten ikke utdanning av fotballtrenere. Fotballforbundet har lite interesse og ressurser til dette viktige arbeidet. Nå ønsker ...

Tenker du på å bli profesjonell fotballtrener? Å være profesjonell fotballtrener er ett yrke på lik linje med andre profesjoner, men hverdagen i jobben er kanskje litt annerledes enn i mang...

God påske fra Fotballtreneren Fotballtreneren.no og Norsk Fotballtrenerforening ønsker alle våre medlemmer og lesere god påske - med en påskegave til våre ikke...

Dårlige vaner og manglende sans for spillet? I denne forskningsartikkelen hevder høgskolelektor og fotballtrener Frode Telseth at norske fotballspillere mangler god nok spilleforståelse til &a...

Elin Nicolaisen fortsetter som NFT-leder Elin Nicolaisen ble gjenvalgt som leder i Norsk fotballtrenerforening for to år under onsdagens årsmøte på UBC, Ullevaal stadion. Me...

Her er Trenerforeningens årsrapport Onsdag 22. mars har Norsk Fotballtrenerforening årsmøte i Oslo. Nå kan du laste ned og lese NFTs årsrapport for driftsåret 2016. ...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --

Cron Job Starts