-- annonse --
Nyheter
SPØRREUNDERSKELSE: Er du fotballtrener i Norge? Bidra med svar. Jonny Mikael Gallefoss i aksjon som instruktør på Cupfinaleseminaret 2015. Foto: Ivar Thoresen, Fotballtreneren
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Undersøkelsens svar vil kunne gi ett kjærkomment bidrag til å øke kunnskapen, også spesielt om fotballtrenere.

- Kunnskapen fra undersøkelsen vil kunne bli svært nyttig, for å legge bedre til rette for aktivitet og utvikling av norsk fotball. I særdeleshet blir undersøkelsen viktig for å forbedre områder der trenere er involverte, sier leder for seksjon for trenerutdanning i NFF, Dan Eggen.

Med dette som bakteppe, vil også Norsk Fotballtrenerforening oppfordre medlemmer og fotballtrenere i Norge om å bidra.

Klikk på denne lenken for å starte undersøkelsen

Generelt om undersøkelsen, på både norsk og engelsk.

Til trenere og instruktører i norsk idrett:

“Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Målet med ProCoN er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, dette for at NIF og SF ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretts-Norge. Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa.

Vi ønsker derfor å få bedre kjennskap til din erfaring og utvikling som trener, så vel som din utøvererfaring. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen blir i disse dager sendt ut til flere tusen trenere via e-post. E-mail adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra særforbundene, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne er deltagelse mulig ved å følge en invitasjon som blir delt i sosiale medier senere. Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener.

To coaches and instructors in Norwegian sports:

The “Profiling Coaches of Norway” survey (ProCoN), is launched by Inland Norway University of Applied Sciences and the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF). The ProCoN survey aims to profile all those men and women who train athletes in Norway. We ask you to share past experiences, current coaching and coach development as well as your athletic experiences. Answering the survey will take you approximately 30 minutes.

Email invitations to the survey are sent out to thousands of coaches in Norway and a website invitation will be posted for those who do not receive the email invitation. The e-mails has been collected by the federations and handled over to Inland Norway University by the NIF. This is a great opportunity for you to influence the future of coaching in Norway, please join us and share your experience as a coach.

 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --