-- annonse --
Nyheter
HOVEDMODULENE: SkillRace skal være en kombinasjon av sosiale plattformer som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WikiPedia. I tillegg til funksjonsmenyer tilpasset bruker, rolle og prosess. Figuren viser hovedmodulene i løsningen. FOTO: KX Products
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

SkillRace-prosjektet startet for 8 år siden gjennom verktøyet «123proff» og en egen app for fotballferdigheter, «123skills».

– Dette var et akademiverktøy som klubber kunne benytte til å følge opp sine spillere og klubbens spillerutviklingsprosess, forteller gründer og utvikler, Frode Samuelsen. – Allerede i denne fasen var KX i dialog med Norsk Toppfotball og Toppfotballsenteret.

Frode var i sin tid selv en lovende fotballspiller for Haugar, men er kanskje mer kjent som far til Martin Samuelsen som spiller i West Ham og som har debutert på det norske A-landslaget.

– Spesielt FK Haugesund benyttet seg av verktøyet over flere år, der spillere førte treningsdagbok og registrerte testresultater både innen fysiske og fotballferdigheter som finter/vendinger. Kartlegging og oppfølging av fotballferdigheter ble registrert ved hjelp av KX sin egen modell «skill-matrix» med en egenutviklet ferdighetsskala fra 1-10.

Dette ble i miljøet og gjennom media omtalt som «Samuelsen sitt regneark».

Samarbeidet med Toppfotballsenteret

For drøye tre år siden bestemte KX Products og Toppfotballsenteret seg for å samarbeide for å videreføre 123proff-konseptet til en plattform som kunne serve alle landets toppklubber og deres prestasjonsutvikling.

HJERNEN BAK SKILLRACE: Frode Samuelsen er hjernen bak utvikling av verktøyet «SkillRace». Her sammen med Kenneth Wilsgaard og Espen Olafsen fra Toppfotballsenteret på La Manga . FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENERENHJERNEN BAK SKILLRACE: Frode Samuelsen er hjernen bak utvikling av verktøyet «SkillRace». Her sammen med Kenneth Wilsgaard og Espen Olafsen fra Toppfotballsenteret på La Manga . FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENEREN

– Toppfotballsenteret har i flere år arbeidet med innhenting av forskningsmateriell og beste-praksis prinsipper fra de fremste miljøene i europeisk toppfotball. Dette innholdet er nå lagt inn i SkillRace.no med eksempelvis over 3000 videoreferanse-klipp av «verdens beste» koblet mot kompetanse- og rolle- samt mentalitetskartlegging, trenerkompetansekartlegging og testbatteri for fysiske tester, forteller Frode Samuelsen.

Prosessverktøy

SkillRace er et prosessverktøy, som har et helhetlig perspektiv med målsetning om å støtte både trener og spiller på måten det jobbes på.

– Fotball er et komplekst spill med mange variabler. Det ligger derfor mange gevinstmuligheter i å administrere informasjonen og sørge for at denne er tilgjengelig på forståelig format når og hvor den trengs.

Frode Samuelsen viser til at ett sett av prinsipper har vært retningsgivende for valg underveis i utviklingen av verktøyet.

Metodikken og læringsprosessen skal bygge på:

  • «Utforskende læring» pedagogikk (Explorative Learning)
  • At såkalte «mikrounivers» blir etablert med kjente begreper som er forståelig (for den som står midt i læringsprosessen).
  • At det i «daglig bruk» skal være like enkelt som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest og Wikipedia.
  • At det skal gi gevinster å dele informasjon.
  • At klubbene og brukerne skal ha fleksibilitet til å representere sin egen filosofi, metodikk og begreper, samtidig som ekspertmiljøer som eksempelvis Toppfotballsenteret skal bidra med beste praksis og kvalitetssikret innhold.
  • At utviklingsprosessen skal være «prestasjonsrettet».

Hvorfor SkillRace?

– Hva er det som gjør at fotballtrenere bør vurdere SkillRace som verktøy i arbeidet med spiller- og trenerutvikling? Finnes det ikke nok «nisjesystemer» i fotballen med vekt på ting som kampanalyse, treningsdagbok, øvelsesbibliotek, meldingssystemer, kamp- og treningsadministrasjon, osv.?

– Vi mener at SkillRace kan tilby gode løsninger på alle disse funksjonene. Den store gevinsten ligger imidlertid i å få alle disse funksjonene med sin informasjonsflyt inn i samme system!

Samuelsen legger til at SkillRace vil inneholde en klar «rød tråd» som binder sammen alle funksjonene, også kalt «kampmodellen». Han viser til at modellen er utviklet etter beste-praksis modellen som har vært utviklet av Toppfotballsenteret. Men at denne selvfølgelig helt og fullt kan utarbeides i klubbregi eller som en kombinasjon av disse variantene.

I det daglige arbeidet

– Hvordan vil dette kunne fungere i praksis?

– Når den «røde tråden» er på plass, kan bortimot all informasjon på en enkel måte tagges mot elementer i denne. Det betyr at man kan bruke koblinger til å belyse sammenhenger som tidligere har vært «gjemt» i prosessen. Eksempelvis kan man koble ett utviklingstiltak i spillerens individuelle utviklingsplan til ferdigheter, kompetansekrav i rolle, kampsituasjoner, osv.

Samuelsen legger til at om kampanalyseklipp er koblet mot samme struktur, da kan man på enkelt vis presentere grensesnitt som viser kampklipp der disse elementene eksponeres overfor den aktuelle spilleren.

– Videre kan man ved hjelp av tilsvarende tagging av øvelser i økt-/øvelsesbiblioteket enkelt finne frem til øvelser som bør jobbes med i forbedringsarbeidet rettet mot det aktuelle tiltaket.

Kompleksiteten forenkles

– Fotballspillet er komplekst og det finnes uendelig mye kunnskap, alternative ferdighetsøvelser og valg. Man skal a) trene nok, b) trene riktig og c) trene på de riktige tingene. De to første punktene er det mange som er flinke på. SkillRace kan definitivt bidra til a) og b), men det er på punkt c) at kraften til verktøyet virkelig kommer til sin rett.

Frode Samuelsen forteller stolt at SkillRace ikke bare er et verktøy, men også en læringsplattform og et nettsamfunn som alle fotballinteresserte kan ta en del i.

– Også unge spillere, uskolerte foreldre og fageksperter, kan benytte verktøyet. Gjennom SkillRace kan alle som har noe å bidra med, på en enkel måte sette opp såkalte domener og legge ut stoff enten gratis eller per abonnement. Eksempelvis kan ett privat fotballakademi som har spesialisert seg på keeperutdanning her dele sin kunnskap, øvelser, osv. med alle som er tilknyttet SkillRace-samfunnet.

Toppklubbene først

SkillRace vil i første omgang settes i gang ute i toppklubbene (Eliteserien og OBOS-ligaen) og deres akademier utover våren. For øyeblikket er flere klubber i gang med å hente inn spillere og trenere, men full utrulling til spillere for daglig bruk skal gjøres først etter App-lansering. 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --