-- annonse --
Nyheter
PRAKSIS OG TEORI: Assistenttrener i FK Jerv, Jahn «Mini» Holmgren er en av dem som avsluttet UEFA A-lisens kurset i februar. Her på treningsfeltet i Trondheim høsten 2016 FOTO: Ivar Thoresen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Ved å klikke inn på Fotballforbundets hjemmesider, kan man lese oppgavene til følgende kandidater:

Mortensholm, Anders 

Lone, Kjetil 

  • Motivasjon – de ulike gleders betydning

Bendiksen, Alexander 

  • A single case study on how to optimize the learning process and development of elite youth soccer players

Øren, Alexander 

  • Atletico Madrids forsvarsspill

Strand, Bjørn Frode 

Hva skal til for å gjøre norsk spillerutvikling konkurransedyktig på høyeste internasjonale nivå?

Flå, Bjørn Inge 

  • Treneren som motivator

Selnæs, Erik 

  • Spissrollen i RBK

Tran, Hiep 

  • Angrep mot etablert forsvar

Andreassen, Kjetil B. 

  • Individualisering av fotballspilleren

Enersen, Svein 

  • Har trenere fokus på å få spillere til å kommunisere med hverandre på banen? Hvordan kan dette stimuleres?

Ferstad, Jørgen 

  • Hvordan kom Rosenborg til målsjanser i TL i 2016?

Oppgaven en viktig del av kurset

Alle trenerne måtte i februar forberede en innledning på 15 minutter om sin egen oppgave. Innledningen skulle ta for seg bakgrunn for oppgaven, problemstilling, metode og resultat-/drøftingskapitlet.

Deretter fulgte spørsmål fra de andre i gruppa, veileder og sensor. Deretter måtte kandidaten ha to problemstillinger han/henne vil diskutere med gruppa som var relevante for oppgaven. Veileder ledet diskusjonen, som varte i en drøy time.

I forkant av samlingen ble alle trenerne oppfordret seg til å sette seg inn i de andre kandidatenes oppgaver.

– Vi synes jevnt over at trenerne på UEFA A-lisens jobber veldig godt med oppgaven. Det er en fin miks av temaer innenfor fotballfaget, læring og ledelse. Vi ser at det ikke bare er akademikerne som leverer gode oppgaver, men også de som har mer praktisk bakgrunn. NFF tilbyr veiledning underveis, og det er spesielt nyttig for sistnevnte gruppe.

Alisens3Dag Riisnæs er fagansvarlig for trenerutdanning i NFF og er ansvarlig for gjennomføringen av UEFA A-lisens utdanningen

– Vi har en større selvstudie på UEFA A-lisens fordi vi mener at der ligger mye god læring i å arbeide strukturert over en lang periode, der de fordyper seg i et tema de er interesserte i. De får for det første dybdekunnskap om noe de kan dra nytte av i trenergjerningen. For det andre stiller det krav til strukturert arbeid over tid, metodekunnskap og generelt evnen til å behandle, vurdere informasjon. Det å trekke de rette slutningene basert på riktig metodebruk, forbedrer evnen til å ta gode avgjørelser. Totalt sett mener vi trenerne vokser på å være gjennom en slik prosess. Så skal det presiseres at NFFs UEFA A-utdanning har en klar hovedvekt på praksis, selv om den også inneholder et omfattende teoretisk selvstudium.

Mange gode oppgaver

Dag Riisnæs har ikke lyst til å trekke fram noen spesielle oppgaver fra årets kull. Men han mener at man over årene gjennom dette arbeidet har bidratt til å bevisstgjøre samt styrke de analytiske og kritiske evnene til mange fotballtrenere gjennom dette.

– En del trenere, gjerne de som ikke har akademisk bakgrunn, er skeptiske i forkant av den skriftlige oppgaven. De er usikre på hvordan de vil beherske prosessen, og de ser ikke helt nytteverdien. Så er det påfallende hvordan det synet ofte endrer seg underveis. Erfaringsmessig mener de aller fleste i etterkant at det var svært nyttig, og at prosessen har gjort dem mer bevisste. 

Les også om første samling på UEFA A-lisens kurset sommeren 2016

Les også om den avsluttende samlingen i februar 2017

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --