-- annonse --
Nyheter
Illustrasjon: Odds Ballklubb søker fulltids trener for G-14
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

 Dette blir en viktig rolle for hele Telemarksmodellen.

Rolle

 • Hovedtrener for G14 laget til Odds BK som innbefatter lagets treninger, kamper i serie og cup.
 • Kretslag G14 som innbefatter kretslagstreninger, nasjonale tiltak og nasjonal serie.
 • Kretsen sine sonetreninger for dette kullet.
 • TTU fotballtrener på økter i skolens regi.
 • Hovedfokus blir utvikling av spillere i alderssegmentet 13-14 år

Oppgaver i Odds BK

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av treninger/ kamper for laget
 • Lage indv utviklingsplaner
 • Delta på trenerforum
 • Scouting av talenter. Total oversikt på talenter i Telemark og omegn.

Oppgaver for kretsen

 • Jobbe som kretslagstrener for G 14. Ansvar for kartlegging, lagets treninger, lagets kamper i ordinære kretskamper samt nasjonale tiltak/ serie.
 • Kretsen sine sonetreninger for sonen her i Skien.

Oppgaver for Toppidrett Telemark Ungdomsskole

 • Være fotball trener og medansvar for indv oppfølging
 • Delta på ulike lærer forum
 • Rekrutteringsarbeidet

Alle ovennevnte punkter skal gjenspeile et målrettet arbeid i henhold til Spillerutviklingsprogram i klubb/ skole(TTU) og krets (TFK).

Krav til formell utdannelse og erfaring

 • Trenerutdanning
 • Spillererfaring
 • Spillerutviklingskurs
 • Spillerutviklingsarbeid
 • Gode datakunnskaper/ analyse
 • Gode lederegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å representere og markedsføre
 • Positiv og pågående
 • Relasjonsbygger

Annet

100% stilling.  Lønn etter avtale. Varigheten tar utgangspunkt i ut 2018 med mulighet til forlengelse.

Søknad med cv sendes til Utviklingsleder i Odds BK, Morten Rønningen, på mail innen 5. sept. Det er ønske om  snarlig tiltredelse.

Eventuelle spørsmål/ henvendelser rettes til Morten Rønningen.

Hele utlysningen på klubbens hjemmeside.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --