-- annonse --
Nyheter
BLIR BEDRE: Norsk fotball blir bedre når vi trener foreldrene: Foto: REIDAR SCHJEI
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Fotballpresidenten har bedt oss bidra


- Vår oppfatning er at det vil være respektløst ovenfor Trondheims-Ørns historie og posisjon. Vi tror ikke vi skal bidra til at den klubben blir historie. Rosenborg driver en rekke breddetiltak i dag som favner både gutter og jenter. Vi ønsker flere jenter velkommen som deltagere i våre RBK Fotballskoler, i vår RBK Fotball etter Skoletid, i RBK Pluss, i RBK Keeperextra.

- I Rosenborg er vi imponert av hvordan damefotballen på tross av ressurssituasjonen på mange områder har skapt resultater. Her har vi kanskje noe å lære.

Hva RBK kan bidra med

Styrelederen i Rosenborg skriver videre:
- Rosenborg har på bred front satt seg som mål å påvirke kretser og fotballforbund. Vi tror at større del av midlene må ut der det trenes og mindre til administrasjon og byråkrati. Tempoet i dette omstillingsarbeidet må forseres betydelig.

- Vi mener det største sportslige tiltaket og samfunnsnyttige tiltaket vi kan gjøre er å sørge for at det blir utdannet bedre og flere skolerte foreldretrenere, enda bedre fasiliteter samt sørge for at enda flere gutter og jenter driver med fotball i flere år enn de i dag gjør.

- Det er kun gjennom en stor bredde at vi har mulighet til å skape grunnlag for tilstrekkelig mange toppspillere. Vår strategi har vært og er, å gå direkte på dem som fordeler økonomiske midler og foretar prioriteringer. Makt og penger må flyttes ut fra forbundet og ut til grasrota.

- Vi kommer til å være enda tydeligere i vår kommunikasjon på dette fremover. For de yngste barna er det ikke noe annet alternativ enn den norske modellen med foreldre som dugnads-trenere. Den mest effektive måten å få norsk fotball bedre på er, etter vårt skjønn, å trene forel-drene. Skolerte trenere (som trener foreldrene) vil igjen bli et betydelig bidrag i utvalget av trenere som i neste omgang kan trene norske topplag – damelag som herrelag.»

• Ønsker du å lese mer om denne saken, følge denne linken til adressa.no

NFF Trøndelag med kvinneløft

Ann Iren Mørkved 2NYANSATT: Ann-Iren Mørkved er ansatt som jentefotballutvikler. Foto: NFF TRØNDELAG

– Vil ha slutt på fine ord - krever handling." Dette er dagens andre budskap fra Trøndelags første nytilsatte jentefotballutvikler, Ann-Iren Mørkved i tirsdagens papirutgave av Adressa.

- Det har vært mange ord og lite handling på vegne av jentefotballen. Ved at kretsen setter av penger til en slik stilling på budsjettet, viser de at de vil noe, sier Ann-Iren til Adressa. 36-åringen har solid spillerbakgrunn med en fortid i blant annet Trondheims-Ørn, Grand Bodø og vil begynne i sin nye stilling i november/desember.

• Les mer her på NFF Trøndelag sin nettside.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --