-- annonse --
Nyheter
DIPLOM: Bjørn Hansen og Nils Arne Eggen mottok NFTs hederstegn og fortjent hyllest fra over 16 000 tilskuere på Lerkendal i pausen av Eliteseriekampen mellom Rosenborg og Haugesund søndag. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I pausen under Eliteseriekampen mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal søndag kveld, fikk de to legendariske trenerne hederstegn med diplom utdelt av Trenerforeningens daglige leder Teddy Moen.
  Drøyt 16 000 tilskuere på Lerkendal sørget for en riktig ramme rundt overrekkelsen og hedret sine to trenerveteraner med fortjent jubel og applaus.

Henger høyt

Hederstegn med diplom er Norsk Fotballtrenerforenings nest høyeste utmerkelse og er en pris som henger høyt. Bare æresmedlemskap rager høyere, og den utmerkelsen er det bare NFTs leder gjennom foreningens første 11 år (1986-1997), Anders Fægri, som har fått.
  I statuttene for prisen står det følgende:
  «Hederstegn med diplom kan tildeles enkeltpersoner i NFTs organisasjon eller enkeltpersoner i NFFs organisasjon, som på en meget fortjenestefull måte over tid har gjort en solid innsats for norske fotballtrenere og deres kår».
  Med tildelingen av hederstegn til Nils Arne Eggen og Bjørn Hansen, er det nå i alt åtte trenerpersonligheter som er blitt denne æren til del.
  De andre er: Roald Bruun-Hanssen, Joar Hoff, Andreas Morisbak, Einar Sigmundstad, Sverre Dreier og Egil Drillo Olsen.

Sentrale i Rosenborgs suksess

Både Nils Arne Eggen og Bjørn Hansen kan se tilbake på imponerende trenerkarrierer, og begge var helt sentrale i Rosenborgs storhetsperiode nasjonalt og internasjonalt fra slutten av 1980-tallet og det drøye neste tiåret.
  Begge to var også sentrale i etableringen av Norsk Fotballtrenerforening i 1986, der også Bjørn Hansen satt i foreningens første styre – som nestleder.

Trenerkomiteen

I begrunnelsen for tildelingen av hederstegn til Nils Arne Eggen, skriver NFT blant annet:
  «På 1970- og 1980-tallet var han et aktivt medlem av trenerkomiteen i Norges Fotballforbund, sammen med blant andre Tor Røste Fossen, Egil «Drillo» Olsen, Kjell Schou Andreassen, Svein Haagenrud og Andreas Morisbak.
  Dette var trenere med en mer analytisk tilnærming til fotballspillet, og de skilte seg på flere måter ut fra det som til da hadde vært den tradisjonelle bakgrunnen for fotballtrenere i Norge.  Fotballspillet ble analysert, og fotballtreningen ble satt i system. Mye av grunnlaget for den store fremgangen i norsk fotball på 90-tallet, ble lagt gjennom komiteens arbeid.»

Videre heter det:
  «Nils Arne Eggen har vært helt sentral for Rosenborgs suksess, en suksess som i starten ble oppnådd med nesten utelukkende egne og andre norske spillere. Han ledet arbeidet hvor det ble utviklet en filosofi og en modell for klubbdrift og fotballspill hvor “samhandling” og “lagbygging” ble nøkkelbegreper. «Go’fot- teorien» har vært en stor inspirasjonskilde for senere generasjoner av trenere på alle nivåer i norsk fotball.
  Rosenborg Ballklub er 100 år i 2017, og Nils Arne Eggen er kanskje den viktigste enkeltpersonen gjennom klubbens historie. I til sammen 24 sesonger var han klubbens trener og hovedarkitekten bak RBKs gjennombrudd i Europa. Over tid har han framstått som en leder med visjoner og evne til å sprenge tilsynelatende uoverstigelige grenser innen sitt fagområde – fotball og ledelse. Han har også vært en folkelig og forståelig talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier, historie og litteratur.»

Unik erfaring

Når det gjelder Bjørn Hansen skriver NFT blant annet:
  «Med sitt verdigrunnlag, holdninger, tunge faglige ballast og sine mange erfaringer fra norsk toppfotball har han vært en meget dyktig fotballfaglig og pedagogisk formidler til mange unge talenter, deres trenere og klubbmiljøer i norsk fotball.
  I epoken hvor norsk toppfotball var på sitt ypperste, fungerte Bjørn Hansen som en brobygger rundt de to sentrale miljøene for toppfotball – Rosenborg og det norske A-landslaget – som assistenttrener til Nils Arne Eggen og Egil «Drillo» Olsen. Dette ga Hansen en unik kompetanse og internasjonal erfaring som få andre norske trenere innehar. Bjørn Hansen har vært involvert i seks sluttspill med norske landslag og en rekke år i europeiske cupturneringer med Rosenborg.»

  • En mer utfyllende reportasje fra overrekkelsen, samt intervju med Eggen og Hansen i forbindelse med utnevnelsen kommer i Fotballtreneren nr. 3/2017 – som alle NFT-medlemmer får i posten i begynnelsen av september.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --