-- annonse --
Nyheter
PRIORITET: Jentefotball er et prioritert satsingsområde, og NFF Trøndelag søker nå etter klubbutvikler i 100% prosjektstilling i tre år med fokus på jentefotball. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Ett av satsingsområdene for perioden 2016-2019 er utvikling av jente- og kvinnefotball både med tanke på økt aktivitet, flere spillere, flere kvinnelige trenere, ledere og dommere.

Det er i den forbindelse NFF Trøndelag nå søker etter en klubbutvikler i 100% stilling i en prosjektstilling over tre år, der arbeidsoppgavene blant annet vil være:

  • Oppfølging av klubbene i hele kretsen og bidra til at disse får en bedre hverdag – og da spesielt med tanke på en styrket satsing på å rekruttere og beholde flere jentespillere, flere kvinnelige trenere, ledere og dommere. Dette for å følge opp de definerte målsettingene som er angitt i NFFs Handlingsplan for perioden 2016-2019.
  • Utviklingsarbeid opp mot å utvikle optimalisere strukturer både inn mot serie/kampmatrise og de ulike utviklingsaksene. Stillingen vil være «samlepunktet» for alt arbeid som kretsens legger til rette for og utøver inn mot jenter og kvinner i fotballen – både spillere/lag, trenere, dommere og ledere.
  • Gjennomføring av kurs, utdanning og kompetanseoverføring mot klubbene og da særlig rettet mot aktiviteter som bidrar til å styrke vår satsing på jente- og kvinner i fotballen
  • Administrative oppgaver knyttet direkte til eget utviklingsarbeid mot klubb og jenter samt bidra inn i kretsens utviklingsavdeling med utarbeidelse av årshjul, aktivitetsplaner, statistikk, dokumentasjon og presentasjonsmateriell
  • Stillingen vil ha budsjett- og oppfølgingsansvar innenfor eget fagområde og må bidra inn i utviklingsavdelingens helhetlige arbeid rundt dette.
  • Stillingen er en særskilt uavhengig stilling og hvor det må påregnes at store deler av utviklingsarbeidet mot klubbene vil foregå på kveld- og helgedager. 
  • Stillingen rapporter til daglig leder/utviklingsleder og er forankret i kretsadministrasjonens utviklingsavdeling som for øvrig består av utviklingsstillinger innenfor spillerutvikling, trenerutvikling, klubbutvikling, barnefotballutvikling, dommerutvikling og lederutvikling.

Søknadsfristen for stillingen er 1. august, så interesserte må kaste seg rundt så fort som mulig.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --