-- annonse --
Nyheter
SLUTTER: Dan Eggen slutter som leder for topptrenerutdannelsen i NFF. Nå søkes hans etterfølger. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFF skriver i stillingsutlysningen:
  «Vi søker en leder for Topptrenerutdannelse som har erfaring og gode resultater fra relevant virksomhet innen toppfotball. Vedkommende må ha et stort engasjement for, og innsikt/erfaring i hva som kreves for å utdanne trenere til et høyt internasjonalt nivå ut fra norske forhold og ressurser. Leder for seksjon Topptrenerutdannelse skal lede, videreutvikle og modernisere NFFs topptrenerutdannelse i tråd med avdelingens mål og strategier. 
  Tilstedeværelse på Ullevaal Stadion er en forutsetning. Vi oppfordrer kvinner til å søke.»

Når det gjelder arbeidsoppgave, kvalifikasjoner og personlige egenskaper ser NFF etter følgende:

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for seksjonens arbeid, herunder UEFA A- og UEFA Pro-lisenskurs
 • Ansvar for seksjonens funksjoner og personale, herunder eksterne veiledere og foredragsholdere 
 • Inngå i eliteavd. ledergruppe, herunder gi avd.leder rådom strategi og prioriteringer for topptrenerseksjonen og lede arbeidet med seksjonens strategiske initiativer
 • Legge til rette for teambasert arbeid i seksjonen med hensyn til gjennomføring og videreutvikling av NFFs utdannelsestilbud for topptrenere
 • Lede arbeidet med å innføre og videreutvikle digitale verktøy for å forbedre kommunikasjon og administrasjon av topptrenerkurs 
 • Lede arbeid med å videreutvikle veilederapparatet
 • Lede arbeidet med å videreutvikle og etablere arenaer for etterutdanning, herunder øke fokus på individualisert/spesialisert oppfølging
 • Etablere god kultur og rutiner for samhandling med relevante interne og eksterne aktører, herunder avdelinger/seksjoner i NFF, interesseforeninger og utdanningsinstitusjoner
 • Sørge for at Topptrenerseksjonen tar en sentral rolle i eliteavdelingens fagutviklingsarbeid, herunder oppfølging av trenere for aldersbestemte landslag
 • Kartlegge behov og mulighet for å etablere nye arenaer for utdanning av andre aktører i toppfotballen, herunder f.eks. spillere og sportslige ledere/sportssjefer i toppfotballen 
 • Sørge for at seksjonen arbeider med ledende internasjonale standarder og referanser, tilrettelagt for norske forhold og ressurser

Kvalifikasjoner

 • Minimum UEFA A-lisens 
 • Solid erfaring som leder og trener innen toppfotball 
 • Relevant akademisk bakgrunn (helst på masternivå) fra idrett og/eller pedagogikk 
 • Erfaring fra digitale omstillingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Utadrettet og faglig sterk leder med fokus på relasjonsbygging 
 • Analytisk og strukturert prosessdriver med stor gjennomføringskraft 
 • Evnen til å lede, motivere og bygge team og miljøer med kompetente kollegaer og veiledere 
 • Evne og interesse for virksomhetsutvikling 
 • Lojalitet til forbundets og avdelingens overordnede mål 
 • Dyktig kommunikator som evner å engasjere og samhandle med samarbeidspartnere og interessenter innen toppfotballen

Søknadsfrist er 24. januar.

-- annonse --