-- annonse --
Nyheter
KRONIKK: Daglig leder Jan Roar Saltvik i NFF Trøndelag: «Kampen om fotballbarna» , verdier og kommersielle aktører» Foto: NFF TRØNDELAG
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Den pågående debatten om private, kommersielle aktørers plass i fotballen er en svært viktig debatt. Den handler om å ivareta verdigrunnlaget og den utviklingsmodellen som gjennom flere tiår har utviklet toppspillere i Trøndelag. Det handler om å ta på alvor alle barn som har lyst til å spille fotball. Det har i debatten blitt stilt spørsmål ved vår kunnskap om de private kommersielle aktørene. Vi har veldig god kunnskap om de mest aktuelle aktørene i vår krets. Vår kunnskap tilsier at det er store forskjeller i selskapenes «forretningsmodeller». De private aktørene, som ikke overholder retningslinjene og verdigrunnlaget for barnefotballen, utfordrer og skader det som av UEFA (Det europeiske fotballforbundet) betegnes som en av Europas beste barne- og ungdomsfotballmodeller.

Vi velger å stille kritiske spørsmål til måten aktiviteten organiseres og gjennomføres på i enkelte selskaper – ikke til selskapenes eksistens i seg selv, selskapenes størrelse eller hvor lenge de har eksistert. Adresseavisens Kjetil Kroksæter tar med andre ord feil av NFF Trøndelags holdninger til private kommersielle aktører. Vår kritikk gjøres med utgangspunkt i de kunnskapsbaserte retningslinjer som gjelder for norsk barneidrett og barnefotball. Enkelte selskaper velger med vilje å ikke forholde seg til disse. De ønsker å selektere barnefotballspillere etter noen få treninger. De forankrer ikke sin aktivitet i klubbenes ledelse før de rekrutterer spillere. De danner egne lag utenfor klubbenes kontroll som de reiser utenlands med til tross for at spillerne ikke holder alder for deltagelse i slike turneringer. De bidrar til økte kostnader og indirekte lar de pengeboka bli avgjørende om du får et tilbud. Selskapene er åpne på at de ikke behøver å forholde seg til idrettens og fotballens verdigrunnlag og retningslinjer. Med en slik holdning fra enkelte selskaper velger vi med god samvittighet å peke på og synliggjøre at de bryter med våre verdier og retningslinjer.

De kommersielle aktørene som forankrer sin aktivitet i klubben, som bidrar til økt trenerkompetanse, som bidrar til anleggsutvikling, som ikke danner egne lag som forstyrrer klubbens aktivitet og som ikke selekterer barnefotballspillere kan bidra til en positiv aktivitetsutvikling. Klubbene har ansvar for å holde kontroll med at kostnadsnivået ikke øker i kraft av et formelt samarbeid med en kommersiell aktør. I riktig kontekst kan private kommersielle aktører bidra positiv – så lenge dette skjer på klubbens premisser og med «klubben som sjef».

Kroksæter tar også feil når han skriver at klubbene også drar til utlandet med barnefotballag. NFF har svært tydelige retningslinjer for hvem som kan dra hvor for å delta i turneringer i Norge, Norden og øvrig utland. I 2017 betydde det at ingen spillere født i 2005 eller yngre kunne delta i en turnering utenfor Norden. For øvrig må alle lag som deltar på turneringer utenfor Norden søke kretsen om deltagelse. Dette for at deres forsikring skal kunne være gyldig.

Kroksæter gjør et poeng av at kretsen selv står for en seleksjon av spillere gjennom kretslag. Det er korrekt. Vi forventer dog at Kroksæter ser forskjellen på seleksjon av barn, som verken er forankret i klubb eller krets, og en dynamisk utvelgelse av ungdommer som er forankret i en nasjonal spillerutviklingsmodell.

Olympiatoppens daglige leder Frode Moen slår kontant fast at Norge ikke er en A-nasjon i fotball. Vi kan vel gi Moen mye rett i dette hva angår herrefotball. Dog er Moens utelatelse av jentene en alvorlig tjenesteforsømmelse. Derfor: Norge ligger på topp i Europa på deltagelse i fotball blant barn og unge. Vi topper UEFAs statistikk hva gjelder jenters deltagelse i fotball. Kvinnelandslaget var finalist i forrige EM, J17-landslaget spilte i sommer EM-finale mot Tyskland og kvinnelandslaget har nettopp startet sitt EM-sluttspill. Kvinnelandslaget er pt. rangert som nummer 11 i verden. Og for de som har glemt det: Ada S. Hegerberg ble kåret til Europas beste spiller i 2016 av UEFA og til verdens beste spiller av BBC i 2017. Moens galante hopp over jentefotballen imponerer oss lite. Vi snakker om Norges største jenteidrett – som presterer internasjonalt.

NFF Trøndelag og klubbene har de siste årene gjennomført mange løft for å utvikle klubber, trenere, spillere og aktiviteten. Trønderske trenere i barne- og ungdomsfotballen har aldri vært bedre utdannet enn nå. Over 1300 trenere tar utdanning hvert år. De neste årene skal dette tallet økes med 50 %. Alle barnefotballag skal ha utdannede trenere. Alle barn skal oppleve treninger som morsomme, utviklende og krevende på en god måte. Vi skal differensiere fra starten men å velge bort barn som vil spille er ikke differensiering – det er seleksjon og spilleravvikling ! Alle skal selvfølgelig være med blant annet fordi vi ikke kan vite hvem av dem som blir best til slutt. Våre kvalitetsklubber profesjonaliserer rollen som treneransvarlig. Godt utdannede treneransvarlige følger opp klubbens trenere på feltet. De neste årene innfører vi nivådifferensierte seriespill i alle klasser. En bedre jevnbyrdighet i kampen sikrer at alle opplever en større grad av mestring og utfordringer. Med andre ord: Vi styrker klubbstrukturene, vi bygger kompetanse blant trenerne og vi legger til rette for differensiering både på trening og kamp – fra starten av. Det er lov å være god og bli enda bedre – men alle skal være med fordi vi også skal ivareta vårt samfunnsoppdrag med en god folkehelse, gode oppvekstmiljøer, god integrering og utvikle barn til å bli gode samfunnsborgere.

At både undertegnede og kretsen kan vise større ydmykhet overfor at også andre kan bidra til utvikle trøndersk barnefotball er sikkert mulig. Den ydmykheten velger vi dog å bruke til ytterligere å fremheve den jobben som de mange tusen frivillige trenerne og lederne i trøndersk barne- og ungdomsfotball gjør hver dag. Ydmykheten overfor de private kommersielle aktørene som bevisst bryter med retningslinjene for barnefotball forbeholder vi oss retten til å se bort fra. Det er nettopp disse aktørene som burde vist langt større ærlighet, respekt og ydmykhet overfor de mange tusen barne- og ungdomstrenere som faktisk legger grunnlaget for at de ansatte i de ulike firmaene har et levebrød i dag. Inntil det skjer så vil vi fortsette å utvikle vår aktivitet sammen med klubbene – samtidig som vi er veldig tydelige på hva vi mener om de som med viten og vilje bryter våre verdier og retningslinjer.

Jan-Roar Saltvik
Daglig leder
NFF Trøndelag

Tidligere artikler og linker til denne saken finner dere på fotballtreneren.no :
• "Trøndersk «fyr» i debatten rundt private fotballakademier"

Debatten i Trøndelag er selvsagt viktig i norsk fotball som helhet. Derfor ønsker fotballtreneren.no litt på overskriftsnivå å formidle synspunkter fra debatten og lenker videre, slik at alle trenere som ønsker det kan følge debatten - og eventuelt engasjere seg. Vi ser det kan være ulike synspunkter rundt de private akademiene også i NFTs rekker, og en del av våre medlemmer er sågar direkte involvert i ulike prosjekt - som alle er forskjellige.

• Les også: Fotballutvikling Trøndelag sitt tilsvar til Jan Roar Saltviks kronikk på Facebook-siden til NFF Trøndelag.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --

Cron Job Starts