-- annonse --
Nyheter
UTSATT: Det blir ingen endringer i seriesystemet i 2018 etter at et utsettelsesforslag fra Hordalands Tore-Christian Gjelsvik på vegne av samtlige kretsledere ble vedtatt med stort flertall på forbundstinget søndag formiddag. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Med bakgrunn i forslag fra FK Træff og Harstad IL hadde forbundsstyret fremmet et forslag til tinget om endring av divisjonsinndelingen for å redusere nedrykksprosenten fra Norsk Tipping-ligaen fra fire til tre lag, samtidig som de som en konsekvens foreslo en kvalifiseringsordning der 18 av 24 avdelingsvinnere rykker opp fra 4. divisjon.
  Forslaget kom som følge av tingvedtaket fra 2016 med en stor omlegging av seriesystemet – blant annet motivert ut fra et ønske om å redusere nedrykksprosenten fra OBOS-ligaen fra fire til to lag på direkte nedrykk. Resultatet var at den høye nedrykksprosenten flyttet seg to divisjoner ned – til Norsk Tipping-ligaen der fire av 14 lag nå rykker ned.

Ikke godt nok forankret

– Vi har stor forståelse for forslaget og er enig i at nedrykkprosenten fra Norsk Tipping-ligaen er for høy, sa kretsleder Tore-Christian A. Gjelsvik fra Hordaland da han på vegne av samtlige 18 kretsledere fremmet et forslag om at saken utsettes, utredes skikkelig og fremmes på nytt for fotballtinget i 2019.
  – Vi mener saken ikke har vært gjenstand for tilstrekkelig utredning og ikke er godt nok forankret i organisasjonen. Denne typen endringer har tradisjonelt vært gjennom seriekomiteen før endringer. Kretsene og klubbene – spesielt i 4. og 5. divisjon – har ikke vært med på en høring og vurdering. Saken kom først opp som et forslag i tingheftet, sa Gjelsvik og fortsatte:
  – Det var kanskje uklokt å vedta et benkeforslag om endringer av seriesystemet i 2016. La oss ikke gjøre det samme nå. Det er ikke sikkert det forslaget som ligger på bordet er det beste. Vi skal heller ikke glemme at forbundstinget i 2010 ønsket et kvalifiseringsfritt seriesystem.
  Han påpekte også at forslaget ville innebære en forlenget sesong på én måned sent på høsten for 4. divisjonslag i kvalifisering, og at det kan ha sine konsekvenser.
  – La oss ta en fot i bakken og komme tilbake i 2019 med et helhetlig og gjennomarbeidet forslag, sa Gjelsvik.
  Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 125 mot 49 stemmer.

For høy nedrykksprosent

Før utsettelsesforslaget kom argumenterte både Træffs Andreas Beinset, Hugo Magne Kjelseth fra Harstad og forbundsstyrets Leon Aurdal alle for sine forslag om endringer av divisjonsinndelingen.
  – Vi har fått en spisset og bedre 3. divisjon. Det er bra. Men når fire av 14 lag rykker ned er nedrykksprosenten 28,6, og det er helt håpløst, sa Beinset.

• Les også: Nytt seriesystem vedtatt - fra forbundstinget 2016.

AndreasBeinsetHÅPLØST: - Det er håpløst at 28,6 % av lagene i 3. divisjon rykker ned, sa Træffs Andreas Beinset. Foto: Ivar Thoresen

-- annonse --