-- annonse --
Nyheter
HVORDAN SNU UTVIKLINGEN: Landslagsprofil Ada Hegerberg depper over resultatene i EM. Nå skal NFF se nærmere på hvordan Norge kan styrke kvinnefotballen. Foto: DIGITALSPORT
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Nå skal Karen Espelund, på oppdrag fra NFF-styret, lede en gruppe som skal kartlegge og vurdere de fleste sidene. I en sak i Aftenposten sier hun følgende;

KarenEspelundTidligere generalsekretær i NFF, Karen Espelund, skal lede ett utvalg som skal se nærmere på kvinnefotballens kår i Norge i fremtiden.

– Jeg er glad for at toppklubbene har et veldig tydelig sportslig fokus. Det er syretesten. Så skal vi også se på de elementene som bygger opp rundt sporten, klubbutviklingen, arrangementene, det kommersielle og økonomien.

Hun vil finne ut hvilke spillerutviklingsmiljøer som fungerer i dag og hvordan de er bygget opp. De vil også se nærmere på kretsenes og toppklubbenes rolle.

Lete i alle miljøer

Et tilbakevendende tema i debatten om toppfotballen er hvor mange lag det bør være i Toppserien.

– Seriestrukturen skal være en konsekvens av arbeidet vi skal gjøre, ikke et premiss. Tidligere har man sett på det isolert sett, men ikke på hvordan utviklingsmiljøene skal se ut, sier hun til Aftenposten.

Over sommeren skal hun sammen med NFF-ledelsen se på hvem som skal være med i utvalget.

– Det som er sikkert er at vi skal legge opp til tung aktivitet og vi skal mye ut og møte folk. Vi må diskutere med og møte mange ulike miljøer. Det skal være en tungt forankret prosess, hvis ikke mislykkes vi. Vi må få tak i den kompetansen som er rundt i landet.

Karen Espelund ledet frem til denne våren komiteen for kvinnefotball i Det europeiske fotballforbundet. Med hennes store kunnskap og erfaring fra norsk og internasjonal kvinnefotball, vil hun få naturlig tyngde og autoritet i ett slikt arbeid.

Ansvar, roller og penger

Mange av toppklubbene på kvinnesiden har gitt uttrykk for ett ønske om en økt satsing på spillerutvikling. De ber også om mer penger fra NFF. Klubbene ønsker å ta rollen som lokale kraftsentre, som i samarbeid med kretsene skal sørge for at jenter som vil satse og bli gode får et bedre tilbud enn i dag. Til dette svarer Espelund;

– Jeg ser klubbene har et veldig tydelig sportslig fokus. Det må vi også ha i det arbeid her. Vi skal se på ansvar, roller og ressurser. Vi sitter på noen tall som viser at vi har veldig mange unge som spiller, men andelen seniorspillere er mye lavere enn i for eksempel Sverige. Vi må se på de mekanismene som gjør at det blir sånn, hva er det i frafallsproblematikken som gjør at det er så få seniorer i forhold til unge.

Arbeidet til Espelund-utvalget skal munne ut i en rapport som overrekkes styret i fotballforbundet. De avgjør deretter om det er saker som skal legges frem for Fotballtinget, eller om de kan gjøre vedtak selv.

Les hele saken i Aftenposten her.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --