-- annonse --
Nyheter
GRATIS MEDLEMSKAP: I Trenerforeningen er det plass til både Grasrot-trenere og topptrenere. Nils Arne Eggen er medlem i NFT. Her får han overrakt en oppmerksomhet fra daglig leder Teddy Moen under Eggens Trenerskole på Orkdal i 2015. FOTO: PRIVAT
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Forpliktelsen er at man betaler for fullt medlemskap for 2018. En faktura på kr. 800 (basis) vil bli sendt ut på nyåret, men registreringen av medlemskapet må gjøres denne høsten.

NFT har ca. 2920 medlemmer pr. 1. oktober og behøver å få inn ca. 80 nye medlemmer for utgangen av året for å nå en ny milepæl.

Les mer om hva ett medlemskap i NFT inneholder

NFT – størst i Europa

Norsk Fotballtrenerforening er i særstilling den største trenerorganisasjonen i Norden. Neste på listen er Dansk Trener-Union (DTU) med ca. 1100 medlemmer, Sverige ca. 400 medlemmer, Finland ca. 1000 medlemmer og Island ca. 250 medlemmer. Omregnet til folketall og antall aktive fotballtrenere, er også NFT størst i Europa. Den tyrkiske trenerforeningen (TÜFAD) har ca. 18000 medlemmer, men så er det også en nasjon med nærmere 75 millioner innbyggere!

Klubbmedlemskap

NFT har de siste årene arbeidet målbevisst med å øke antall medlemmer gjennom å initiere en rekke tiltak på rekrutteringssiden. Spesielt tilbudet om "Klubbmedlemskap" har bidratt til å løfte foreningens medlemsantall. I dag har NFT ca. 70 klubber tilknyttet denne ordningen. I 2018 vil NFT i større grad enn før aktivt kontakte klubber for å få dem med på ordningen, som naturlig nok gir en klubb en flott mulighet til å inspirere sine trenere og gi dem faglig påfyll.

Les mer om tilbudet her.

Medlemsutvikling fra 1987 til i dag

NFT feiret sitt 30 års jubileum i 2016. Siden oppstarten har NFT hatt en flott medlemsutvikling, hvor man har beveget seg fra 322 ved opptelling i år 1 til altså nærmere 3000 medlemmer ved utgangen av 2017

 • 322 medlemmer 1987 - foreningens først årsmøte 28.11.87
 • 500 medlemmer - oktober 1988
 • 1000 medlemmer - april 1998
 • 1500 medlemmer - mai 2007
 • 2000 medlemmer - 30.mai 2012
 • 2250 medlemmer – desember 2013
 • 2500 medlemmer – desember 2014
 • 2750 medlemmer – desember 2015
 • 2850 medlemmer – desember 2016

10 år skulle gå å flytte seg fra 500 til 1000 medlemmer. Nye 10 år måtte til for å komme fra 1000 til 1500 medlemmer. Kun 5 år gikk fra 1500 til 2000 medlemmer.

Kan vi klare å nå 3000 medlemmer innen utgangen av året?

NFT målsettingen er å rekruttere en større andel av landets ca. 25.000 fotballtrenere (det er ca. 25.000 fotballag = snitt 1 trener pr. lag). Det betyr naturligvis at potensialet er stort for en medlemsvekst. NFT vil fra 2018 av kunne tilby to nye medlemskap:

 • Grasrot-medlemskap (for foreldre- og grasrottrenere)
 • Proff-medlemskap (for yrkestrenere og profesjonelle fotballtrenere)

Dette gir en større bredde i tilbudet til ulike målgrupper av fotballtrenere. Tidligere har man operert med:

 • Basis-medlemskap (ordinært og individuelt)
 • Klubb-medlemskap (kollektivt gjennom klubb)

Med denne differensieringen vil det også være enklere å gi mer målrettet oppfølging av fotballtrenere i ulike kategorier. For NFT er IKKE bare en interesseorganisasjon for topptrenere, NFT er en forening for alle fotballtrenere!

Økt synlighet

Gjennom å videreutvikle medlemskapet i NFT med flere gode tjenester og tilbud, håper vi å gjøre tilbudet mer attraktivt for flere fotballtrenere. Det er dog viktig at Trenerforeningen også er synlig i fotballmiljøet, gjennom tilstedeværelse, tydelige politiske saker og som en viktig røst i spørsmål knyttet til trenerrollen, utdanning/etterutdanning, fagutvikling og fagforeningsarbeid i norsk fotball.

Dog er nok foreningens utfordring fortsatt at svært mange fotballtrenere der ute ikke har hørt om foreningen og hva den står for. Derfor er det viktig å være synlig i ulike fotballsammenhenger.

Ønsker du gratis medlemskap ut året? Innmelding gjøres her.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --