-- annonse --
Nyheter
LA MANGA SEMINARET 2017: Deltakerne på seminaret sammen med staben i Toppfotballsenteret. Kan denne gruppen løfte utviklingen av spillere og trenere i norsk fotball i årene som kommer? FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Espen Olafsen har i kraft av sin rolle som faglig leder i Toppfotballsenteret, styrt arbeidet med akademi-klassifiseringen.

– Gjennom denne tilnærmingen skal vi kunne sette klare standarder, gi retning, motivere og samtidig hensynta klubbenes egenart og ulike konkurransefortrinn i sine regioner.

Han legger ikke skjul på at de har valgt å «legge lista høyt» for medlemsklubbene og at de vil være en lang rekke av krav de må forholde seg til.

– Det er en forutsetning at klubben har en strategiplan og en sportsplan, som er forankret i styret, med tydelige sportslige hovedmål, og klare strategier for hvordan målet skal nås.

LaMangaEspenOforsamlingEspen Olafsen sammen med utviklingsansvarlige og trenere i Norsk Toppfotball på La Manga i februar

I tillegg forteller han at klubbens skal ha en overordnet fagplan, hvor dokumentet skal legge føringer for hvordan klubbens A-lag og U-avdeling skal spille og som beskriver klubbens rollekrav. Som en del av denne vil også den generelle læreplanen være som tydeliggjør mer om spill-modell (spillestilsdokument), rollebeskrivelser, pensum, treningsinnhold pr. årstrinn, plan for trenerutvikling og dette med evaluering/revisjon av arbeidet.

Trenerkompetanse nøkkelen

– Akademiklassifiseringen skal bidra til at vi bygger opp et nasjonalt korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at arbeidet i klubbene er på et høyt internasjonalt nivå. Han legger til at utviklingen av toppspillere er en helt naturlig følge av at klubbene utvikler og har trenere med god nok kompetanse. Samt at man også har mange nok trenere tilgjengelig for å en stor og god nok stab til å imøtegå de ambisjonene man legger.

Det ligger i kortene at man gjennom akademi-klassifiseringen vil etablere en rekke nye stillinger for profesjonelle fotballtrenere i norsk fotball.

– Dette er i tråd med utviklingen vi ser internasjonalt, men også endel av den profesjonaliseringen vi opplever i norsk fotball på en rekke områder. Vi ser det som en styrke for både fagutviklingen og fagmiljøet her hjemme at flere får trenerjobben som yrke. Men det i seg selv er ikke godt nok. Vi behøver også å utstyre disse trenerne med god nok kompetanse, profesjonalitet og verktøy for at de skal gjøre den jobben som ligger foran dem om vi skal utvikle mange nok og gode nok spillere.

Slik skal klubbene klassifiseres

Nytt fra og med høsten 2017 er at de 32 toppklubbene på herresiden gis anledning til å gjennomgå en prosess (som startet i januar) som skal kunne gi klubben en «status» i ett avtalt målesystem av klubbens vilje og evne til å satse på spiller- og trenerutvikling.

Akademi-klassifiseringen vil ha fem nivåer, symbolisert med antall stjerner (fra 1 til 5).

Ett av målekriteriene er HVOR mange trenere og HVA slags kompetanse de innehar. Dette vil sammen med en rekke andre parametere, avgjøre hvor klubbens akademiarbeid plasseres i systemet.

  • Fem stjerners Akademi: 12 årsverk

Sportssjef + Utviklingsansvarlig 100% (UEFA-A) + 9 trenere 100%, (7 UEFA-B + 2) eller 7X100% + 4x 50% + trenerutvikler (UEFA-A)

  • Fire stjerners Akademi: 9 årsverk

UA 100% (UEFA-A) + 7 Trenere 100% (5 UEFA –B + 2) eller 6x100% + 2X50% + Trenerutvikler (UEFA –A)

  • Tre stjerners Akademi: 6 årsverk

UA 100% (UEFA-A) + 5 trenere 100% (4 UEFA-B + 1) eller 4 x 100% + 2X50%

Utløser mulighet til å søke på støtte for trenerutvikler (UEFA-A)

  • To stjerners Akademi: 3 årsverk

UA 100% (UEFA - A) + 2 trenere 100% (UEFA-B) eller 1x100% + 2X50%

  • En stjernes Akademi: 1.5 årsverk

UA: 50% (UEFA-B) + 1 trener 100 % (UEFA-B)

Bodø/Glimt – blant de beste i klassen?

Bodø/Glimt er kanskje en av de klubbene i norsk toppfotball som er komme lengst i arbeidet med å systematisere sitt spillerutviklingsprogram, få på plass nødvendige strukturer og ikke minst tilføre arbeidet ressurser i og ansatte en rekke trenere i deres akademi.

– Vi ønsker å utvikle ett akademiprogram som klassifiseres med 4 stjerner i henhold til Norsk Toppfotballs kriterier, forteller utviklingsansvarlig i Bodø/Glimt Øyvind Iversen.

Undertegnede hadde gjennom uken på La Manga en rekke samtaler med utviklingsansvarlige i klubbene, og tilbakemeldingen er at svært få klubber ser seg i stand til å være på nivå med Bodø/Glimt de første årene. Ett flertall vil nok mene at målet må være å få på plass en eller to stjerner.

Samtidig legger akademi-klassifiseringen opp til en «gulrot» som de klubbene som satser på å nå tre stjerner. Dette utløser en mulighet for å kunne søke om inntil kr. 600.000 på årsbasis til en egen trenerutvikler. 

Les også: - En fantastisk investering!

Les også: Ja takk, begge deler

-- annonse --