-- annonse --
Nyheter
LA MANGA SEMINARET 2017: Hvor mange stjerner går deres akademi for? Bård Borgersen (IK Start), Truls Jensen (Tromsø), Haakon Lunov (Strømsgodset og Bård Wiggen (Viking) FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Gjennom uken på La Manga (8.-15.februar) hvor utviklingsansvarlige og sentrale trenere i landets toppklubber var tilstede, ble en overordna modell for akademiklassifisering presentert, dissekert og drøftet.

Med utgangpunktet i SPILLEREN i sentrum, jobbet man seg gjennom 10 områder som er avgjørende som toppklubbene skal lykkes med å nå de målsettingene som Norsk Toppfotball har satt i årene som kommer:

Område 1; Forankring i styret, ledelse & ansatte

Område 2; Spiller-Logistikk

Område 3; Planverk

Område 4; Kompetanse

Område 5; Treningsprosessen

Område 6; Kamp

Område 7; Skole - Fotball

Område 8; Samarbeidsmodeller

Område 9; Produktivitet

Område 10; Økonomi & Fasiliteter

Gjennom en rekke av artikler har undertegnede forsøkt å formidle etter beste evne det omfattende arbeidet som ligger til grunn for den implementeringsprosessen som nå venter landets 32 toppklubber på herresiden. Under forutsetning av at alle disse klubben da ønsker å være en del av dette prosjektet. Gjennom året vil deres arbeid på spiller- og trenerutvikling bli målt.

Hvordan måle for å kunne klassifisere?

Toppfotballsenteret har valgt en modell for å måle toppklubbene som bygger på to tilnærminger:

Terskel & Vektor

Terskel-modellen er basert på absolutte krav, hvor det ikke er rom for kompromisser og forhandlinger. Enten så er man innenfor eller så er man utenfor. På denne måten gir man en mulighet til å etablere tydelige kvalitetsstandarder på de viktigste driverne i modellen:

 • Forankring: Styret, ledelse og ansatte (Område 1)
 • Kompetanse (Område 4)
 • Økonomi og fasiliteter (Område 10)

Vektor-modell er derimot basert på et poengsystem. Det blir gitt poeng på hvert område (av de gjenstående 7 områdene). Dette kan åpne opp en mulighet for at klubbene utvikler forskjellige konkurransefortrinn, uten å miste grunnleggende kvalitet på viktige områder.

 • Spiller-logistikk (Område 2)
 • Planverk (Område 3)
 • Treningsprosessen (Område 5)
 • Kamp-plattform (Område 6)
 • Skole-Fotball (Område 7)
 • Samarbeidsmodeller (Område 8)
 • Produktivitet (Område 9) -

Disse vil bli omregnet til et poengsystem. Dette vil bli vektet høyt, men balansert. Det skal også defineres tydelige sprang i.f.t.

 • Faglig grunnmur
 • Gjenspeile et relativt forhold, investeringskostnader og fordeling av utviklingsmidler

TFS3Dag Opjordsmoen fra Toppfotballsenteret presenterte en meget omfattende modell for måling av norsk toppfotballs akademier fremover. Hvilke klubber vil få hvilke stjerner?

Viktige hensyn som er ivaretatt

 • Man har utarbeidet objektivt målbare krav innenfor alle områder. MEN det er viktig å vite at man ikke bare kan måle alt som kan «telles» – etterlevelse og kvalitet i det faktisk arbeid SKAL ettergåes!
 • Modellen setter klare krav. Alle klubber skal ikke opp på toppen, og alle skal ikke nødvendigvis være utviklingsklubber. Det er derfor og satt klare krav til laveste nivå.
 • Modellen hensyntar intern vekting mellom de nedfelte 10 områdene.
 • Drivere, spesielt viktige områder, er identifisert og gitt høyere verdi.

Hvordan vil akademiene bli klassifisert?

Fra og med høsten 2017 vil de 32 toppklubbene på herresiden gis anledning til å gjennomgå en prosess (som startet i januar) som skal kunne gi klubben en «status» i ett avtalt målesystem av klubbens vilje og evne til å satse på spiller- og trenerutvikling.

Akademi-klassifiseringen vil ha fem nivåer, symbolisert med antall stjerner (fra 1 til 5).

 • 5 stjerner = 135 poeng (vektor) + terskelkrav (82%)
 • 4 stjerner = 121 poeng (vektor) + terskelkrav (73%)
 • 3 stjerner = 108 poeng (vektor) + terskelkrav (65%)
 • 2 stjerner = 74 poeng (vektor) + terskelkrav (45%)
 • 1 stjerne = 40 poeng (vektor) + terskelkrav (30%)

Max score vil være 135 p + 30 p = 165 poeng

Meget omfattende

Norsk Toppfotball har valgt en mer detaljert og omfattende prosess rundt akademi-klassifisering enn våre naboland Sverige og Danmark. Samtidig har man invitert alle medlemsklubbene (32 i tallet) til å ta del i prosessen, som også er en tilnærming som er annerledes enn i mange større fotball-nasjoner.

Grunnlaget som Toppfotballsenteret har lagt på plass er meget omfattende og bærer i seg at det skal være mer forutsigbarhet og transparens i toppklubbens arbeid på feltet. Dessuten skal det være ett rettferdig system, hvor klubber som Rosenborg og Levanger faktisk begge er med å konkurrerer om kompetanse og ressurser på spiller- og trenerutvikling.

Les også: La Manga Seminaret 2017 " Det Store Løftet"

Les også: - Forbedre Fotball-Norges prestasjonskraft

-- annonse --