-- annonse --

Juridisk rådgiving

Nyheter

Under etterutdanningen på det 31. Cupfinaleseminaret holdt vår juridiske rådgiver for NFT, advokat Claude A. Lenth i advokatfirmaet Hjort, en innledning rundt dette med styringsrett og hvilke rammer som gir muligheter og begrensninger for fotballtreneren i sitt arbeid for en klubb. 

Nyheter

Hele samfunnet befinner seg i unntakstilstand og aldri før er idretten blitt så sterkt berørt som det vi nå opplever. Det gjennomføres permitteringer under en lav sko og «alle» er fullt ut innforstått med at det må en felles dugnad til for å komme gjennom det vi nå står i.

Nyheter

Norsk Fotballtrenerforening arbeider for å styrke kunnskapsnivået hos fotballtrenere og fotballklubber på idrettsjuss. Nå har tidligere juridisk rådgiver for NFT, Gunnar-Martin Kjenner, utviklet et basiskurs i idrettsjuss som gir en enkel tilgang og innføring omkring idrettens lovverk.

Nyheter

Det blir hevdet at fotballklubbene utøver en risikosport ved å permittere spillere ettersom det vil innebære at spilleren kan si opp arbeidsavtalen med 14 dagers varsel i henhold til arbeidsmiljølovens § 15-3 (9). Dette bildet må nyanseres. En oppsigelse fra spillerens side er heller ikke risikofritt.

Nyheter

Kan hovedtreneren i en fotballklubb ansees som virksomhetens øverste leder? Tvisten som i disse dager går i Sør-Trøndelag tingrett reiser en del sentrale og prinsipielt viktige temaer for yrkestrenere.

Nyheter

En problemstilling som ofte dukker opp i praksis er hvor grensene går for hva en fotballtrener eventuelt kan bestemme og beslutte alene. 

Nyheter

NFTs juridiske samarbeidspartner, Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokatene Claude Lenth og Kristin Moum Kvithyll, med betraktninger rundt idrettens straffesystem og regelverkets praktiske betydning for fotballtrenere.

Nyheter

Er du medlem og trener i den lokale fotballklubben? Idrettslag eller foreninger er skattefrie organisasjoner og da kan du motta lønn på inntil 10 000 kroner skattefritt.

Nyheter

– Vi følger med på hva som skjer og er opptatt av å støtte opp om Per-Mathias Høgmo. Han er medlem hos oss, jeg har kjent ham i mange år, og jeg har vært i kontakt med ham i hele høst, sier daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen, til Aftenposten.

Nyheter

Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, også fotballtrenere. Denne artikkelen gir en grov oversikt over hvilke rettigheter du som arbeidstaker har til feriepenger etter ferielovens regler.

Nyheter

«Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av en beslutning om å si opp treneren og at oppsigelsen må være saklig begrunnet.»

-- annonse --