-- annonse --

Juridisk rådgiving

Nyheter

En problemstilling som ofte dukker opp i praksis er hvor grensene går for hva en fotballtrener eventuelt kan bestemme og beslutte alene. 

Nyheter

Er du medlem og trener i den lokale fotballklubben? Idrettslag eller foreninger er skattefrie organisasjoner og da kan du motta lønn på inntil 10 000 kroner skattefritt.

Nyheter

– Vi følger med på hva som skjer og er opptatt av å støtte opp om Per-Mathias Høgmo. Han er medlem hos oss, jeg har kjent ham i mange år, og jeg har vært i kontakt med ham i hele høst, sier daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen, til Aftenposten.

Nyheter

Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, også fotballtrenere. Denne artikkelen gir en grov oversikt over hvilke rettigheter du som arbeidstaker har til feriepenger etter ferielovens regler.

Nyheter

«Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av en beslutning om å si opp treneren og at oppsigelsen må være saklig begrunnet.»

Nyheter

Norsk Fotballtrenerforening arbeider for å styrke kunnskapsnivået hos fotballtrenere og fotballklubber på idrettsjuss. Nå har tidligere juridisk rådgiver for NFT, Gunnar-Martin Kjenner, utviklet et basiskurs i idrettsjuss som gir en enkel tilgang og innføring omkring idrettens lovverk.

Nyheter

Tradisjonelt har det vært slik i toppfotballen at konflikter mellom trenere og arbeidsgiver løses uten at domstolene involveres, ofte ved at det inngås forliksløsninger.

Nyheter

Kan hovedtreneren i en fotballklubb ansees som virksomhetens øverste leder? Tvisten som i disse dager går i Sør-Trøndelag tingrett reiser en del sentrale og prinsipielt viktige temaer for yrkestrenere.

Nyheter

Norsk Fotballtrenerforening (Trenerforeningen) og Norsk Toppfotball (NTF) har sammen startet opp arbeidet med å utarbeide en ny standardkontrakt for profesjonelle trenere.

Nyheter

NFTs juridiske samarbeidspartner, Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokatene Claude Lenth og Kristin Moum Kvithyll, med betraktninger rundt idrettens straffesystem og regelverkets praktiske betydning for fotballtrenere.

Nyheter

Stortinget har vedtatt at fra nyttår skal alle arbeidstakere som er ansatt med deltidskontrakter, ha krav på å få utvidet stillingsprosenten hvis de faktisk har jobbet mer enn det som er avtalt i løpet av de siste 12 månedene før de fremmer et slikt krav. De kan da kreve å utvide stillingsprosenten sin tilsvarende det de faktisk har jobbet utover avtalt stillingsprosent.

-- annonse --