-- annonse --
Spillerutvikling
SEMINAR: - Gir vi drømmen en sjanse? spurte G18/19 landslagstrener Pål Arne Johansen under spillerutviklingsseminaret i forbindelse med NFFs forbundsting lørdag. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Han var rask med å legge til:
  – Det er heldigvis mer nyansert, og jeg mener i tillegg: Vi har virkelig en sjanse til å gjøre noe med det, og det handler ikke minst om at vi i norsk fotball gjør det vi sier vi skal gjøre, sa Paco.
  De han snakket til var de drøyt 200 klubblederne fra norsk fotball som i helgen var samlet på Ullevaal stadion til Norges NFFs årlige forbundsting, og arenaen var et spillerutviklingsseminar – som var lagt inn som et spennende avbrekk i lørdagens tingforhandlinger.
  Foruten landslagstrener Paco deltok Landslagsskolens ansvarlige, Håkon Grøttland, Hege Hvidtsen fra kvalitetsklubb og utviklingsklubb Tertnes i Bergen og Lage Sofienlund fra Strømsgodset.

Kamparenaen

Pål Arne Johansens hovedbudskap handlet om hvilken kamparena våre beste spillere har – spesielt i alderen 17-21 år. Som landslagstrener for G18- og G19-landslaget føler han det på kroppen hele tida.
  Han billedla det med et eksempel fra Polen – der han var trener før han ble landslagstrener – sammenlignet med noen av hans egne landslagspillere. Der den polske kalenderen hadde 38 kamper på et halvår, hadde e av Pacos spillere bare fire obligatoriske kamper i samme tidsperiode.
  – Det må vi gjøre noe med sa han, og sendte utfordringen videre til salen.
  – Vi må inn og regulere, mente Paco og trakk spesielt fram korttids utlånsordninger som et viktig virkemiddel for å styrke kamparenaen for de som skal være våre beste spillere i framtida.

Spillerutvikling er der spilleren er

LageSofienlundLOKALMILJØET: Lage Sofienlund snakket om hvordan Strømsgodset tenker i sitt spillerutviklingsarbeid. Foto: Ivar Thoresen

Før det snakket Strømsgodsets Lage Sofienlund varmt og godt om Strømsgodset filosofi for spillerutvikling – og hvordan de tenker rundt en bred inngang for å skape gode spillere til Strømsgodset på sikt.
  – Spillerutvikling er møtet mellom Strømsgodset og hele lokalmiljøet. Vi tror på kraften i utviklingsklubbene og lokalklubbene. Vi tror spillerutvikling i barnefotballen skjer best i lokalmiljøet der spillerne bor og har sine kompiser, sa Sofienlund som forklaring på hvorfor Strømsgodset velger å reise ut og besøk fem lokale klubber den ene uka og fem andre den neste uka før de tar samme runden igjen, heller enn å hente de beste spillerne til seg i ung alder.
  Slik driver Strømsgodset både spiller- og trenerutvikling i hele sitt nærområde.
  – Vi tar inn få, men har på denne måten kontroll på mange, fortsatte Sofienlund da han forklarte hvordan modellen følges opp også inn i ungdomsfotballen, fortsatt med forankring og tilhørighet i lokalklubbene, men med ekstratilbud i Godset og etterhvert overgang til toppklubben for de som ved 15-års alder har kvaliteter til det.
  – Utfordringen vi i tillegg jobber med å løse er hvordan vi kan forbli en utviklingsklubb for spillere i alderen 17-21 år etterhvert som A-lagets resultatmål øker til å være en medaljekandidat i Eliteserien. Da blir nåløyet trangere.

 Trenerveileder og utviklingsklubb

HegeHvidstenKVALITETSKLUBB: Hege Hvidsten snakket om kvalitetsklubb, trenerveileder og Landslagsskolen. Foto: Ivar Thoresen

Hege Hvidsten fra Tertnes snakket om spillerutvikling sett i et breddeperspektiv – fra en utviklingsklubb som også er en av NFFs etterhvert mange kvalitetsklubber.
  Hun roste både kvalitetsklubbkonseptet og ikke minst satsingen på trenerveiledere, samt Landslagsskolen som et nyttig verktøy for en utviklingsklubb som Tertnes.
  – Kvalitetsklubb øker bevisstheten og kvaliteten i alle ledd i klubben. Vi bruker trenerutvikling som virkemiddel. Trenerveilederen bidrar til både kvalitet, kompetanse, utvikling og motivasjon, og forståelsen av samspillet mellom trenere, trenerveiledere, styre og klubbledelse er avgjørende for at rollen skal fungere optimalt, sa Hvidsten og avsluttet:
  – Landslagsskolen er et skattkammer til planlegging og kan fint brukes i utviklingsklubber.

I klubbene det skjer

Landslagsskoleansvarlig Håkon Grøttland i NFF snakket også om trenerveilederen som en sentral brikke på veien mot å få fram flere spillere som er konkurransedyktige på den internasjonale arenaen.
  – Det er stor vilje til å foredle talenter i våre toppklubber, men det er i utviklingsklubbene det viktigste skjer. 60% av barn og unge som spiller fotball er tilknyttet en kvalitetsklubb. Det har klubbene og kretsene sørget for, og helt sentralt i dette bildet står trenerveilederen.
  – Gode utviklingsmuligheter er avhengig av frivilligheten og foreldretrenerne. Her er en trenerveileder i klubben, med litt mer kompetanse og faglig ballast viktig med tanke på oppfølging og veiledning, sa Grøttland.
  Han snakket også om Landslagsskolen og NFFs aldersbestemte landslag som det viktige i midten – mellom utviklingsklubbene og toppklubbene.
  – Landslagsskolen er brua mellom dem, og jeg har fortsatt til gode å se et eneste land i Europa hvor det samhandles bedre mellom topp, bredde og forbund enn i Norge.
  – Vi er avhengig av hard og målrettet jobbing i alle miljøer for å lykkes. Vi må anerkjenne hverandres roller, ikke drive et svarteper-spill. Det er summen av alt som gir oss nye stolte øyeblikk for norsk fotball, avsluttet Håkon Grøttland.

HakonGrøttlandUNIK: - Jeg har fortsatt til gode å se et eneste land i Europa hvor det samhandles bedre mellom topp, bredde og forbund enn i Norge, sa NFFs Håkon Grøttland. Foto: Ivar Thoresen

-- annonse --