-- annonse --
Spillerutvikling
UTVIKLE TRENERTALENTENE: – Et viktig ledd i arbeidet med å styrke elitefotballaktivitetene er å ta enda bedre vare på de største trenertalentene og utvikle våre beste trenere, er det tydelige signalet fra NFFs elitedirektør Lise Klaveness. Her sammen med en ung, lovende trener – J15-landslagstrener Elise Brotangen. Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

• Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad Fotballtreneren, nr. 4/2019.

Onsdag 22. mai møttes NFF og NFT på Ullevaal, hvor plan for prosess og metodikk ble presentert. Trenerforeningen fikk også anledning til å gi konkrete innspill til hvilke områder innen trenerutdanningen vi som interesseorganisasjonen for fotballtrenere i Norge ville prioritere. Dette ble i etterkant lagt frem i et brev til NFF. 

Lite involvering

Gjennom årene har Trenerforeningen i svært liten grad vært invitert til å ta del i arbeidet med NFFs handlings- og strategiplaner innen trenerutdanning, samt bidra til evaluering (måloppnåelser, avvik, omprioriteringer etc.). NFF har også sjelden bedt NFT om råd og innspill om forhold rundt trenerutdannelsen. 

Ved opprettelsen av en eliteavdeling i NFF for å styrke satsingen på toppfotballen i Norge, har samarbeidet og dialogen mellom NFF og NFT bedret seg betraktelig. Fortsatt er vi av den oppfatning at det ville gitt arbeidet rundt trenerutdanning mer tyngde og legitimitet om Trenerforeningen var invitert til «å sitte ved bordet» oftere når spørsmål på fagfeltet skal diskuteres. Dette er noe NFT vil påtale og jobbe enda mer målrettet for å oppnå, men det er viktig og gledelig for oss at miljøet i NFF nå i større grad er villig til å lytte til oss som interesseorganisasjon. 

• Les også: Trenerfokus i NFFs eliteavdeling

Nødvendig med kvalitetsheving

Det er helt nødvendig med en større og tyngre satsing på trenerutdanning i norsk fotball. Mens man har investert i mange andre prosjekter, har det gått saktere med satsingen på trenerne. 

For fem år siden (i 2013) ble «det store TRENERLØFTET» lansert av NFF, hvor man bygde på den fundamentale forståelsen om at KUNNSKAP og KOMPETANSE er ufravikelig viktig i en systemforståelse av utvikling i en organisasjon. 
  Siden den gang har svært mange miljøer (NFF, NTF, NFF, Olympiatoppen, kretser, klubber, partnere etc.) kommet til denne erkjennelsen. Det har gitt en «eksplosjon» av tiltak for trenere, kurs, utdanning, impuls etc. I utgangspunktet er dette veldig bra.
  Men kvantitet garanterer ikke for kvalitet. Basert på hva NFT observerer, så er det en lang vei å gå før vi flytter mange av disse tiltakene fra OK til MEGET BRA.

Forutsetningen for å kunne løfte kvalitet, er å sikre seg at det skjer en samkjøring av trenerutdanningen i norsk fotball, hvor man får klargjort en helhetlig modell som tydeliggjør følgende:

 • Den formelle trenerutdanningen (UEFA/NFF)
 • Den formelle etterutdanning (UEFA/NFF, NTF, NFT, andre aktører)
 • Trenerutviklingen som gis i krets og klubb (bredde/utvikling og topp)
 • Trenerutdanning innen akademisektoren (universitet og høgskoler)
 • Egenutvikling/utdanning – dannelse (bygging av egenkompetanse)
 • Hva skal være den vertikale strukturen i trenerutdanningen? (opp-ned-aksen)
 • Hva skal være den horisontale strukturen i trenerutdanningen? (på-langs-aksen)

For å få et virkelig LØFT i utvikling av trenere på alle nivåer, behøver norsk fotball nå å koble på alle gode tiltak inn i gode strukturer.

NFF er i gang

Å utarbeide en slik modell er det NFF nå er i god gang med. Når en slik plan er omforent i alle miljøer, vil de være enkelt å bryte ned hvert enkelt tiltak til en nærmere beskrivelse for gjennomføring. Det er NFF som må lede an i dette arbeidet, og det må forankres i den nye handlings- og strategiplanen. 

Men NFF må involvere de andre sentrale miljøene og forstå at muligheten for å bygge en unik modell med kvalitet nok, ligger i å invitere Norsk Toppfotball, Norsk Fotballtrenerforening, Norsk Toppfotball Kvinner, Olympiatoppen og akademia til å ta del i dette arbeidet. Dette signalet er sendt fra NFF om at det ønsker de. Dette applauderer vi!

Ut av et slikt arbeid, vil det være mulig å tørre å snakke om å ha en målsetting om å kunne tilby en trenerutdannelse i europeisk toppklasse. Ikke fordi strukturen i seg selv vil bidra til dette, men fordi et slikt arbeid vil:

 • Skape et tydeligere bilde av helheten og strukturene i trenerutdannelsen
 • Generere nye og bedre ressurser (for også å oppnå en «billigere» trenerutdanning!)
 • Bedre utnyttelse av allerede tilstedeværende ressurser i flere organisasjoner (samspill)
 • Synergier i samarbeidet mellom ulike aktører i norsk fotball (mer samspill og utnytting)
 • Forståelse av viktigheten av å utvikle en Trener-ID – kommunikasjonsplattform (hvem er trenerne, hva har de av kompetanse, hva må de ha, hva skal de ha, hvor står de i «løpet» etc.)
 • Forståelse av å utvikle en trenerveileder-utdannelse (coach educator for topptrenere) for å følge opp i modellen (viktig premiss for KVALITET)
 • En tydeligere RØD TRÅD i all utdanning av fotballtrenere (vertikalt og horisontalt)

• På grunn av problemer med utsendelse av bladet i posten, kan du lese hele Fotballtreneren nr. 4/2019 digitalt her.

-- annonse --