-- annonse --
Fagartikler
STÅR MEGET STERKT: Hovedtrener i Odd og medlem i NFT, Dag-Eilev Fagermo har over tid opparbeidet seg en meget solid posisjon i Grenlandsklubben, noe som gjør han mindre sårbar for kritiske spørsmål rundt hans stilling. FOTO: DIGITALSPORT
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Dette var min LEDER i «Fotballtreneren» nr.3.2016.

Hvordan ta garderoben tilbake?

Fotballsesongen så langt har bydd på en rekke utfordringer blant mange av våre kollegaer. Det er trist hver gang en fotballtrener må forlate sin stilling mot sin vilje. De er gjerne ofre for en stadig mer utålmodig ledelse, interne og eksterne pressgrupper og ikke minst bruk av spillergruppen som legitimering for arbeidsgivers handlinger. Erfaringene mine er at spillergruppen får mer innflytelse i trenersaker, som oftest på bekostning av en svekket fotballfaglig kompetanse blant styrer i klubben og daglig ledere.

Svak profesjonalitet

Norsk fotball har fortsatt en svak profesjonalitet på en rekke felter. Bransjen er relativ ung, og fordi fundamentet for profesjonell fotball trenger tid på å få satt seg, vil også fotballtrenere være en utsatt gruppe. Kanskje ville en tro at etter 30 år som en interesseorganisasjon, at Trenerforeningens tilstedeværelse ville ha bidratt til å sikre trenerens stilling og status bedre i 2016, enn tilbake i 1986 da NFT ble stiftet. Jeg beklager – Men NFT behøves mer enn noen gang!

Bruken av spillergruppen

I ett flertall av de trenersaken NFT har vært involvert i dette året, har betydningen av spillergruppens opplevelse, følelse og mening om treneren, blitt brukt som det tungtveiende argumentet for å sparke treneren. Begrepet «Å miste garderoben» er blitt heist opp som en årsaksforklaring på at ledelsen i klubben har måtte vise handlekraft. Tilliten til treneren er ikke på plass i spillergruppen, ergo må treneren erstattes med en annen. Bak denne forklaringen ser jeg ofte svak ledelse, ønske om å «være inne med spillergruppen», lite erfaring med konfliktsaker og rett og slett sviktende forståelse for hva slags mekanismer som virker i en fotballkultur. Når ledelsen i tillegg heller ikke har kunnskap og respekt nok for arbeidslivets lover og regler, blir utfallet negativt for alle. Alle blir tapere i en slik setting, og det største nederlaget må fotballen som bransje selv ta.

Bedre skolering og oppdatering

Nå blir det likevel for enkelt og nyansert å bare “skyte” på arbeidsgiver i alle trenersaker. Enkelte ganger er det best for klubben og nødvendig å bytte treneren. Men da forventer vi en ryddig prosess, verdighet samt at reglene som er nedfelt i arbeidsmiljøloven, følges. For selv om 95% av alle fotballtrenere har såkalte tidsavgrensede kontrakter med varighet av gjerne to eller tre år, er nesten alle av disse tuftet på arbeidsmiljøloven. Det betyr at treneren har ett sterkt vern, noe vi også har sett når en rekke av tvistene mellom klubb og trener er blitt tatt videre inn i rettssystemet.

Min påstand er at for FÅ fotballtrenere har nok kunnskap om arbeidsrett, kontraktsforhold og betydningen av stillingsinstrukser. Her har vi i NFT en utfordring sammen med Norges Fotballforbund å sikre oss at flere fotballtrenere blir skolert og oppdatert på de områdene som handler om å ha trenerjobben som en profesjon og yrke. Med økt kunnskap her, ville flere fotballtrenere være i stand til å håndtere krevende faser i jobben, som innimellom faktisk fører til at han/henne kan bli sagt opp eller avskjediget. Flere fotballtrenere trenger en styrket beredskap her, for å stå imot når det «blåser rundt» treneren og laget.

Trenerkontrakten – din beste venn

Trenerkontrakter er ikke det som er mest sexy å snakke om, når fotballtrenere samles. Trenerkontrakter behandles nesten som bilforsikring. Man vet man må ha det, men man vet lite om hva som faktisk er nedfelt i den. Først når man føler man er i trøbbel, finner man frem kontrakten og gjør seg kjent med innholdet. Vi behøver en holdningsendring til dette! Flere fotballtrenere må være villig til å investere mer tid til å forstå arbeidsrett, innhente råd i forkant av kontraktinngåelse samt være bevisst på detaljer i kontrakten som handler om stillingsinstruks, ansvarsområder og hvem man rapporter til i klubben. Som med alt annet i livet; Gjennom gode forberedelser, har man de bese forutsetningene for å få til en god gjennomføring.

NFT – din nærmeste støttespiller.

Trenerforeningen har opp gjennom årene bygget opp en solid kompetanse på arbeidsrett og innsikt i hvordan mekanismene rundt «trener-sparkinger» virker. I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort, har foreningen ett støtteapparat som vil og kan hjelpe medlemmer som behøver det. I løpet av høsten vil foreningens nye, anbefalte trenerkontrakter for hovedtrenere og assistenttrenere bli formidlet til alle våre medlemmer. Som en del av denne prosessen vil vi invitere medlemmer og andre til å lære mer om trenerkontraktene og dets betydning. Lengre frem i tid vil NFT også tilby målgruppen av yrkestrenere (profesjonelle fotballtrenere) ett utvidet medlemskap, som vil gi medlemmet mer tilgang på oppfølging ved inngåelse av kontrakter og ved avslutning av disse før avtalt tid.

Det må aldri være noen tvil om foreningens berettigelse i norsk fotball. NFT behøves mer enn noen gang!

“There are only two certainties in this life. People die and football managers get the sack.”

Eoin Hand, Limerick and Repluplic of Ireland manager, 1980.

Les også; Spillerne har for stor makt.

Les også: Fotballklubbene taper på kortsiktige løsninger.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --