-- annonse --
Fagartikler
KLAR FOR Å PRESTERE: FOTO:Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Disse artiklene favnet temaer som «bevisgjøring av fotballhurtighet» «koordinasjonsaktivitet» «en pasning skal være med vennlig hilsen meg» «Sjef over ballen» med flere.
Linker til disse til slutt i artikkelen.

Da gjenstår det viktigste å ta denne «viten» ut på feltet, ønsker derfor å "linke" denne mot NFF sin landslagsskole som er blitt en suksess og som allerede har brakt Norsk fotball et skritt videre det internasjonale nivå. Mange har kanskje forståelse for at landslagsskolen gjelder kun for landslagene på jente- og guttesida. Det er den selvsagt ikke, filosofien i denne skoleringsplanen kan benyttes i overgangen barne- ungdomsfotballen, og som alle trenere bør ha kjennskap til. 

Hva trenger du å kan da?

Nils Arne ny

Starter med velkjent sitat av «legenden» Nils Arne Eggen(bilde)
Har du bevisstgjort deg innholdet i tidligere relaterte artikler « kain du mye alt»,  ut på feltet for å skape god fotballaktivitet. Fra grasrottrenerkurset skal du kjenne godt til spilleprinsippmodellen, samt hva ferdighetsbegrepet innebærer. Har du som målsetting UEFA B-kurset er landslagsmodellen helt i blinken da den inngår som en viktig del av den praktiske delen på dette kurset.

 

Faglig innhold i landslagsskolen

Landslagsskolen


De faglige prinsipper som kjennetegner landslagsmodellen burde være en del av «pensum» for alle trenere som er godkjent Grasrottrenere med daglig virke i barne- og ungdomsfotballen. Dere er premissleverandører til sone- og kretslag som kommer inn i landslagsskolen. 

Dere kan tilpasse aktiviteten ved bruk av Treningsøkta.no eller sågar benytte øvelser som fremkommer i landslagsskolen. Dette er helt i samsvar med mye omtalte spesifisitetsprinsippet. Den beste aktivitet er den du gjør gjennom «spill aktiviteter» som er mest mulig kamp lik.

Det er nettopp dette prinsippet jeg synes blir meget godt ivaretatt i «landslagskolen».

 

Hva er innholdet i landslagsskolen som du bør vite mere om?

Landslagskolen gir deg som trener faglige fordypninger og prioriteringer, læring og ledelse, angrepsøvelser, forsvarsøvelser som du kan bruke ute på feltet.

Spillemodellen

Det viktigste er at du får et helhetsbilde og bevisstgjør deg selve spill modellen som ligger til grunn for landslaggskolen.

Spill modellen har tre spill faser i angrep og tre i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene. Felles forståelse av hvilken fase vi er i, hva vi ønsker å oppnå og videre prinsippene i spill fasene, står sentralt i vår tilnærming.
Klikk bildet og du får vite mere om denne:

NY Faglig dyktighet

 

Fagprioriteringer


Her kan du les hva dette innebærer mot faglige prioritering mot sone areneaen på kretstiltak, men hvor dere i barnefotballen er premissleverandører.
Klikk bildet.

sonearenaen romforhold 

Rollebeskrivelser

Her er det godt å vite hva landslagsskolen legger i sine rollebeskrivesler, hvilken type spillere er de ute etter, her kan du forberede dine spillere i roller før de blir sendt inn på sonetiltak.
Klikk bildet og du finner rollebeskrivelser av keeper og alle andre.

Keeperrollen

Læring og ledelse

Fotballæring = forbedre/stabilisere evnen til å løse spillsituasjoner.Her kan du klikke deg inn og fordype deg enda mere i ramma for gjennomføring av øvelser, og selve lederskapet i utøvelsen på feltet.

Trykk bildet og du finner rammer for gjennomføring av øvelser, og litt trenerlederskap.
 

Læring og ledelse

Forsvarsøvelser

Her for du en omfattende beskrivelser av forsvarsprinsipper, gjenvinning i pressfasen, hindre tilgang til prioriterte rom, hindre mål.
Klikk bildet så finner du flere forsvarsøvelser.

GjennvinningGjennvinning i pressfasen

 

Angrepsøvelser

Her for du en omfattende beskrivelser av angrepsprinsipper, bearbeidingsfasen, inn i prioriterte rom, score mål.
Klikk bilde og du finner flere angrepøvelser.

Prioriterte romInn i prioriterte rom

Er du nå klar for å gå ut og prestere på feltet?
Lykke til med utviklingen av Norsk fotball, du er den mest verdifulle til å gjøre dette !

Linker til relaterte artikler: 
"En pasning skal være med vennlig hilsen meg"
"Koordinasjonstrening"
"Sjef over ballen"

"Fotballspesifikk fotballhurtighet"
"Bevisgjøring av fotballhurtigheten"
"På vei mot internasjonal fotballhurtighet i norsk fotball"

 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --