-- annonse --
Fagartikler
Europas beste lag viser "fotballhurtighet" i verdensklasse dit skal Norsk fotball også.
Reidar Schjei

Denne artikkelen bygger jeg på Raymond Verheijens filosofi som er blitt mer og mer anerkjent i fotballverden, og som jeg mener gir et godt bilde på trenden i utviklingen av "fotballhurtighten" i internasjonal fotball. Det er også en oppfølger av min forrige artikkel
"På vei mot internasjonal "fotballhurtighet" i Norsk fotball" fotballtreneren.no

Raymond Verheijen har vært i trenerteamet til noen av de største klubbene i Europa som Barcelona, Bayern München, Manchester City, Feyenoord, Zenit samt landslag som Russland, Wales.
Verheijen har de siste årene gjennomført en rekke kurser i Norge blant annet i samarbeid med Høyskolen Kristiania, hvor høyskolelektor Sigmund Aapold sammen med Andreas Morisbak har ledet en arbeidsgruppe som jobber med Fitness for Football i UEFA.
Se tidligere artikkel om denne arbeidsgruppen på fotballtreneren.no

Andreas Morisbak 

- Jeg har hatt hørt/sett Verheijen ved flere anledninger, og la det være sagt med en gang:
Hans teorier, utforming av retningslinjer for å forstå og utvikle hensiktsmessig trening i fotball har imponert meg. Han legger til grunn en tydelig og logisk ramme ut fra noen avgjørende prinsipper som jeg mener er riktige, som jeg selv har vært opptatt av, og som også er sentralei norsk trenerutdanning, om enn med en noe annen uttrykksform.
Noe av hans filosofi tror jeg Morisbak er mest fornøyd med, er at Verheijen er svært opptatt av spesfisitetsprinsippet og at stort sett all trening bør være mest mulig kamplik.
Les mere på fotballtreneren.no

Alle er selvsagt ikke enig i alt som Verheijen forfekter, sånn er det bare.
Det finnes alltid flere «veier til Rom».  Utfra tidligere artikler, fra hans kurser her i Norge skal jeg forsøke i korthet å sammenfatte i noe av essensen i Verheijens filosofi.
Uten å gi noen dyptgripende innføring i filosofien, vil jeg gi noen korte beskrivende eksempler uten et akademisk vanskelig språk.
Som trener ber jeg deg selv som trener reflektere og bevisstgjøre deg hva dette vil innebære i din trenings hverdag på ditt nivå.

 verheijenANNERKJENT: Nederlandske RAYMOND VERHEIJEN Foto: : IVAR THORESEN

Hva er hovedessensen i Verheijens filosofi?

-Essensen er at når du analyserer fotball og forskjellene mellom lavere og høyere nivå, så er det hastigheten i spillet som er forskjellen. På høyere nivå har du mindre rom og tid. Så hvis hastighet er den viktigste forskjellen, betyr det at fotball er en intensitetsidrett og ikke en utholdenhetsidrett. Og i intensitetsidrett er «mindre mer», og man fokuserer derfor på kvalitet. Med utholdenhets-idrett er «mer» bedre, så da fokuserer man på kvantitet. Man skal ikke trene mer, men man skal trene bedre. Du skal ikke gjøre den samme øvelsen gang på gang, men du lager øvelser som minsker rom og øker intensitet for hver gang. Det er essensen i min filosofi.

Verheijen deler opp den fysiske treningen i fire deler (Josimar Frode Lia 2013)

Bedre handlinger: 
Fotballsprinter med maksimal hvile, så er kvaliteten alltid 100 %

Flere handlinger: 
Spillsekvenser 3 mot 3 eller 4 mot 4, alt avhengig av hvilken belastning du ønsker.

Holde ved like gode handlinger: 
Fotballsprinter med kortere hvile.

Holde ved like mange handlinger: 
Dette gjør man ved å spille 11 mot 11, men når man kommer ut i spillsekvensen, ser man at spillernes intensitet synker. Her er det veldig viktig med coaching. Med en gang du ser en spiller slutter å presse, så gir du instrukser om å presse. Helt til de gjør det av seg selv. Man øker etterhvert intensiteten i øktene ved å ta ut flere spillere fra øvelsen, slik at man for eksempel spiller 7 mot 7. Da får man flere handlinger per minutt og man trener spillerne til å opprettholde rask restitusjon mellom hver handling.

Hva er den overordnede hensikten?

Verheijen stiller spørsmål, og svarer umiddelbart på dem selv.

 • Gjøre spillerne i stand til å bruke sin fotballferdighet optimalt i kampsituasjon, selvfølgelig!
 • Da går vi videre, neste spørsmål

Hvor mye kan man trene opp hurtigheten?

 • 15 %-20 %. det vil si at på 10 meter full sprint kan du forbedre hurtigheten din med 0,2 til 0,3 sekunder, det er ikke mye, men det utgjør ca 2,5 meter på 40 meter, som er viktig i dagens fotball når man skal vinne ballen!

Når vi løper i fire minutter, løper vi da i 100 % eller løper vi i 80 %?

 • 80 %, ikke sant.
 • Når du løper i 80 %, trener du de trege muskelfibrene eller de raske muskelfibrene?
 • De trege muskelfibrene. Med andre ord, du trener til å bli mer langsom enn å bli mer hurtig.
Når vi spiller kamp, spurter vi i 80 % eller 100 %?
 • 100 %, ikke sant?

Hvor mye raskere tror dere en spiller kan bli ved å ta bedre handlingsvalg, orientere seg, time løpene sine bedre, posisjonere seg bedre, forbedre den tekniske utførelse? Verheijen svarer:

 • Jeg vil anslå to til tre sekunder, her er det mye å hente!

Sammendrag

Dette var et kort sammendrag av Verhejens filosofi, men i følge han selv trenger man minst flere ukers kurs for å skjønne det fullt ut.
Jeg har faktisk stor tro på norske trenere, og utfra det du har lest og reflektert så langt, har du sikkert svaret på neste spørsmål?
For at dere skal bli enda bedre kjent med hva Raymond Verheijen står for, anbefales å lese Josimar sin artikkel med link til slutt i denne artikkelen.
Les hele intervjuet med Verhejen av Frode Lia Josimar 2013

Hva blir det sentrale i utviklingen av "fotballhurtigheten"?

Svaret vil gi oss hva slags aktiviteter som blir overordnet i forhold til prioritering og bruk av tid og rom for å få en ønsket påvirkningskraft av «fotballhurtigheten»

Her er noen av svarene hentet fra ulike studier/artikler som du igjen bør reflektere videre over:

 • Hurtige og fotballrelevante bevegelser (med/uten ball) med høy presisjon, kvalitet og god samhandling i alle spillaktiviteter.
 • Spillerne gjør en aktivitets/retningsendring i snitt hvert 4. sekund det kan bli ca 1300 aktivitetsendringer i løpet av 90 min (toppnivå)
 • Intensietetsløp har en varighet fra 2-4 sekunder avhengig av kampforløpet og rollen spilleren har i laget.
 • Snitt intensitet løp i kamp 170, derav i snitt 55 over 25 km/t (hentet fra ungdomsfotball i Premier League klubber)
 • Evnen til raskt å kunne oppfatte, utnytte og ta riktige handlingsvalg med utførelse i enhver situasjon.
 • Spillerne må trenes opp til å kunne gjennomføre mange akselerasjoner med korte pauser uten reduksjon i løpshurtigheten

Hvordan trener vi best på dette da?

Man kommer ikke unna den ufravikelige regelen om at:

« Det du skal bli god på, må du trene mye på og med kvalitet»
Med andre ord: Spesifisitetsprinsippet?
«Fotballhurtigheten» med/uten ball øves og trenes best i spill aktiviteter som er retningsbestemt, spill mot mål og med variasjon i «tid og rom» og med aktiv coaching for å styre intensiteten. 

Løpe rundt senga
Denne ilustrasjonen lagde Dagbladet i 1983 etter at landslagstrener Tor Røste Fossen hadde presisert hvor viktig spesifistetsprinsipet var.

Tid og rom-faktoren

En av de viktigste faktorer for utvikling av «fotballhurtigheten» er bevisst valg av størrelse på baner/felt i spillsituasjoner.
Her ser jeg daglig at trenere ikke er bevisst når man har planlagt treningen. Her må man velge størrelse i forhold til forventet intensitet i treningen, samt hvor mange spillere du vil benytte i spillsituasjoner innen valgte «romstørrelse» for å oppnå «fotballhurtighet»
Generelt vil  «store rom» gir lengre hurtige løp over avstander, «mindre rom» gir flere aktivtetsendringer hurtige og korte intensitetsløp.
Ref min tidligere artikkel "Sjef over ballen" fotballtreneren.no

Det finnes flere eksempler på hvor man har laget tabeller for hjelp til deg å velge riktig bane/felt, størrelse for utvikling av fotballhurtighet i spillsituasjoner, eller i «smålagsspill» eller i om du ønsker i fullscalaspill.
Her benevnes uttrykk som banestørrelse i forhold  3èr spill , 5èr spill, 7èr,  9èr og 11mot 11.

Tabellen viser hvordan du som trener kan tilpasse «Tid og rom» faktoren til ditt eget lag, og utfra dine spilleres forutsetninger. Her kan du krympe/øke romforholdet fra Tid og rom 1 og til Tid og rom 5. Jeg vil komme tilbake til denne tabellen i neste artikkel.

Tabell

Sammendrag

Dette håper jeg var nok et skritt på veien for at du som trener skal kunne bidra på utviklingen av "fotballhurtighet" i Norsk fotball.
Jeg tror det er svært viktig at vi blir enda mere bevisst på hva som skal til gjennom refleksjon, og hvordan du skal planlegge og gjennomføre dine treninger. Dette må vi starte med allerede på grasrotnivået for å holde en "rød tråd" hele spillerutviklingsveien gjenom en god filosofi. Her var et eksempel - nå er det opp til deg.
Hvordan dette bør bli ute på feltet vil jeg komme inn på i neste artikkel, men det er ikke noe å vente på - kom igang allerede ikveld.
Lykke til. 

 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --

Cron Job Starts