-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
POSITIVE EFFEKTER: Trine Rønning trekker frem fotballfritidsordningers positive effekt på mange områder. Foto: NFF
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224

Folkehelseinstituttet slår fast at norske barn er for inaktive.
  Fana IL er et av Idrettslagene som har gjort positive grep for å bøte på dette med sin fotballfritidsordning . Sportslig leder i klubben, Mads Vik Tvedte, forklarer til BT.no at klubbens FFO er et tilbud til gutter og jenter fra 2.-4. klasse:
  – Vi tilbyr et sosialt sted å være etter skoletid, hvor god og riktig fotballaktivitet står sentralt.
Klubben har ansvar for 40-50 fotballbarn gjennom ordningen hver ukedag.

Ønsker å aktivisere barn

I en rapport fra folkehelseinstituttet som ble lagt frem tidligere i år slås det fast at norske barn og unge ikke er aktive nok. 
  – Vi ønsker å aktivisere barn, og gi dem glede og mestring gjennom fysisk aktivitet, forklarer Tvedte. 
  Fotballfritidsordningen følger kommunens skolerute gjennom året og ligger prismessig lavere enn denne. 

Positivt for talentutvikling

Selv om det overordnede mål er å fremme god sosial og fysisk aktivitet tror Tvedte at tilbudet også vil gi stor gevinst i form av utviklingen av unge talneter:
  – Jeg tror definitivt dette vil gi flere og bedre fotballspillere i fremtiden, sier han. 
  Tvedte er en av mange som påpeker at dagens unge i mindre grad enn før synes å samle seg til uorganisert fotball. Med det blir FFO et verdifullt tilsudd til økt aktivitetsmengde og den vanlige fotballtreningen. 

Også tidligere landslagsspillere og fagasvarlig i NFF for arbeidet med å fremme fotballfritidsordninger gjennom Telenor Xtra, Trine Rønning, peker på tilbudets positive effekt på spillerutvikling: 
  – Ordningen gir flere fotballøkter for unge spillere, og gir dem mestring og fotballglede. Jeg tror det bidrar med å heve nivået på fremtidige norske fotballspillere, sier hun. 

• Les hele artikkelen på BT.no (bak betalingsmur)

-- annonse --